Děkujeme všem dárcům
za finanční prostředky pro
občany vytopených srbských
měst Obrenovac a Krupanj.
Bylo vybráno přes 27 000 Kč.
Za ně jsme pořídili
polštáře a přikrývky
pro nejchudší z vyplavených.
Děkujeme i za dar školních brašen.
Zde si můžete prohlédnout foto
z předávní vašich darů.
Ještě jednou díky za vaši štědrost.Právě připojeni - hostů: 830 

DOPORUČENÉ KNIHY

Alexander DORIN

SREBRENICA

Právě (19.12.2013) vyšla výborná kniha.

Alexander Dorin, Švýcar s jihoslovanskými kořeny, odhaluje snad největší mediální a politický podvod, který byl na nás dosud spáchán. Českému čtenáři přináší mnoho otřesných faktů a dosud chybějících informací. Kniha zároveň nepřímo ukazuje na hanebnou úroveň české mediální scény. Její čtení nedoporučujeme zarytým pravdoláskařům. Mohla by u nich vyvolat silnou depresi či infarkt.

Po přečtení se budete na svět dívat docela jinak.

Cena: 330 Kč + poštovné+balnéObjednávky na:

http://www.amabilis.cz/botanika/eshop/0/0/5/125-SREBRENICA
DOPORUČENÁ KNIHA:Prof. Dr. Rajko Doleček

Necenzurované obrazy II.

Kniha plná faktů z nedávné historie Evropy, jejichž zveřejnění se mnohým mocným dnešního světa nelíbí. Ukazuje na pravé viníky posledních balkánských válek a krvavého rozpadu Jugoslávie. Čtení této knížky vás nenechá lhostejnými.
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
Jelena Guskova: Lež o Srebrenici se šíří světem velkou rychlostí Tisk Email

Středa, 24. července 2013Země EU i většina zemí regionu si ve čtvrtek (11.7.) připomíná Den vzpomínek na oběti genocidy ve Srebrenici z roku 1995, a to v souladu s doporučením Evropského parlamentu. Mezinárodní soudní dvůr v Haagu v únoru 2007 vydal rozhodnutí, podle kterého byla v roce 1995 ve Srebrenici spáchána genocida. Při této příležitosti vám připomínáme komentář vedoucí Centra zkoumání soudobé balkánské krize Institutu slavistiky Ruské akademie věd Jeleny Guskové.

Dnes se problém Srebrenice stal předmětem politické spekulace, do které zatahují i samotné Srby, i když se objevuje stále více údajů o tom, že Srebrenica byla

naplánovaná a dobře provedená operace muslimských zvláštních služeb. Lež o Srebrenici se šíří po světě ohromnou rychlostí a bojovat proti ní je stále těžší.

Srebrenica se stala synonymem genocidy muslimského obyvatelstva, provedené ze strany srbských vojáků v červenci roku 1995. Manipulace s počtem obětí začala již tehdy, v roce 1995, a v médiích se objevovala čísla od 8 do 25 tisíc zabitých muslimů. Patnáctého ledna 2009 vyhlásil Evropský parlament 11. červenec dnem vzpomínání na genocidu ve Srebrenici, kde síly bosenských Srbů zabily 8 000 civilistů. Přitom se o počtu obětí mluvilo vždy jako o přibližném počtu, protože přímé důkazy nebyly. A nikdo do hloubky tuto tragédii nevyšetřoval. Muslimskou verzi obětí se nikdo nepokouší prověřit, všichni ji přijímají jako axiom. Nicméně údaje o počtu obětí nepotvrzují fakta, zato mnohá obvinění působí smyšleně.

Vzpomeňme si na to, že 6. července 1995 Srbové zahájili masovou ofenzívu na Srebrenici. Operace, kterou provedla armáda RS byla určena především pro zajištění bezpečnosti srbského obyvatelstva. Byl určen cíl: vytlačit muslimské jednotky z vesnických oblastí do města a zabránit dalším útokům na srbské regiony, které muslimové prováděli několik let pod ochranou sil OSN ve městě. Muslimské bojové oddíly zničily v okrese Srebrenica 91% srbského obyvatelstva.

Při vstupu do města srbské velení zajistilo autobusy pro odvoz civilistů. Vojáci 28. pěchotní divize Armády Bosny a Hercegoviny ještě dříve rozhodli o tom, že opustí Srebrenici a že se probijí směrem k Tuzle. Část jich přitom zemřela v bojích se srbskými oddíly.

V Institutu slavistiky jsme uskutečnili konferenci o Srebrenici. Na práci se podílelo přes 30 vědců z různých zemí. Poprvé právníci, historici, patologové, demografové a výzkumníci dalších specializací analyzovali mnohé údaje, odhalené protimluvy v oficiální verzi, byla předvedena nová metodika zkoumání počtu obětí, všechny události byly zařazeny do historického kontextu, byly odhaleny nové aspekty událostí, které mění celkový obraz toho, co se událo. To umožnilo, aby se dospělo k jinému výkladu problému Srebrenice a aby mohla být zahájena revize oficiální verze.

Po známých událostech se začaly objevovat dokumenty a materiály, které odkrývají jinou verzi příčin pádu Srebrenice a korigují počet obětí. Začali hovořit účastníci událostí, zveřejňují se dokumenty zvláštních služeb některých zemí, provádějí se seriózní analytické průzkumy, mezi jinými i ze strany západních novinářů a vědců. V krátkém článku upozorňuji na některé argumenty, které vyvracejí oficiální verzi o genocidě muslimského obyvatelstva ve Srebrenici.

1. Ibran Mustafić, zakladatel organizace Strany demokratické akce Aliji Izetbegoviće ve Srebrenici, poslanec Parlamentu Federace BaH v interview z roku 1996 pro sarajevská list Svobodná Bosna otevřeně řekl, že scénář odevzdání Srebrenice byl připraven záměrně. Bohužel, v tomto případě je v událostech namočeno tehdejší bosenské Prezidium a velení armády. Cílem bylo, vyprovokovat srbské síly k útoku na demilitarizovanou zónu. Samozřejmě vyvstává otázka: proč? V referátu Generálního sekretáře OSN o pádu Srebrenice je zdůrazněno, že někteří Bosňané ze Srebrenice tvrdili, že prezident Izetbegović řekl, že, jak se on dozvěděl, intervence NATO v Bosně a Hercegovině je možná, ale pouze v případě, že Srbové vpadnou do Srebrenice a zabijí minimálně 5 000 jejích obyvatel. To potvrzuje bývalý šéf policie ve Srebrenici Hakia Meholić. V interview pro list Dani opakoval Izetbegovićova slova, určená delegaci ze Srebrenice: „Víte co mi Clinton nabídl v roce 1993: že četnické síly vpadnou do Srebrenice, provedou masakr 5 000 muslimů a tehdy bude provedena vojenská intervence.“

2. V roce 2000 ne muslimská vláda, nýbrž Vysoký představitel pro Bosnu a Hercegovinu Wolfgang Petritsch navrhl, aby bylo postaveno Memoriální centrum a hřbitov Srebrenica - Potočari. Každý rok se počet pohřbených zvyšuje: přivážejí sem těla mnohých muslimů, kteří zemřeli a zahynuli v jinou dobu a na jiných místech. Tak se z 2442 těl, nalezených v masových hrobech mezi lety 2003 až 2006, údajně zastřelených v červenci 1995, 914 účastnilo voleb v září 1996. Podle dokumentů krajů bylo zjištěno také to, že část lidí z těchto seznamů nebyla zastřelena, nýbrž že zemřeli přirozenou smrtí, část zahynula v bojích do roku 1995.

3. Analýza forenzních závěrů, ke kterým dospěli experti Haagského tribunálu, na základě zkoumání pozůstatků z masových hrobů ukazují, že z 3568 závěrů (1 závěr neznamená 1 tělo) v 92,4 % případů příčina smrti nebyla oficiálně určena.

4. Detailní demografická analýza obyvatelstva Srebrenice do i po roce 1995 dává velmi zajímavé výsledky. Počet práceschopných mužů, kteří jsou registrováni jako živí, v srpnu 1995 - tedy měsíc po červencových událostech - v celkovém počtu registrovaných uprchlíků a vojáků 28. divize Armády BaH je o něco větší než v červenci 1995.

5. Tehdy - v červenci 1995 – se v mírových silách OSN na území BaH ani mezi mnohými novináři nenachází ani jeden svědek, který by na vlastní oči viděl genocidu ve Srebrenici.

Pod tlakem EU si Srbové pospíšili s přiznáním svojí viny a v březnu 2010 se srbský parlament omluvil za spáchané zločiny. To ale nebylo třeba dělat, dokud nebudou všechny okolnosti událostí ve Srebrenici vyšetřeny a zveřejněny. Jinak to bude těžká obžaloba na bedrech celého srbského národa a potvrzení verze NATO o vině Srbů za všechno, co se událo na Balkáně v devadesátých letech a ospravedlnění bombardování z roku 1999.

Jak se zdá, teď je hlavním úkolem vyšetřit tuto složitou epizodu války v Bosně a Hercegovině, prověřit všechna fakta, zjistit nové skutečnosti, podrobit vědecké, lékařské a právní expertíze všechny zveřejněné skutečnosti, aby byly analyzovány dokumenty, zjištěny příčiny a následky s předcházejícími událostmi, při kterých docházelo k eliminaci srbského obyvatelstva a aby se světu ukázal pravdivý obraz událostí ve Srebrenici. Ještě jsou živí svědci, účastníci těchto událostí, začali hovořit holandští vojáci OSN, svoje výzkumy zveřejňují vědci, kromě jiného i na západě. Srbský národ nemá nést odpovědnost za to, co neudělal, a vedení se nemá neustále omlouvat, ponižovat a ospravedlňovat. Po tom všem zítra nebude nikdo, kdo by bránil vlast a bojoval za její nezávislost.

 

- - - - - -

Související texty:

СРЕБРЕНИЦА: СВЕ ШТО ЈЕ ТРЕБАЛО ДА ЗНАТЕ, А БИЛО ЈЕ ЗАБРАЊЕНО ДА СЕ КАЖЕ

Стефан Каргановић: СЛУЖБЕНЕ ТАЈНЕ СРЕБРЕНИЦЕ

РАЗГОВОРИ О ИСТИНИ (2), Alexander Dorin: ПРИМЕРИ СТРАВИЧНОГ СТРАДАЊА СРБА У СЕЛИМА ОКО СРЕБРЕНИЦЕ

РАЗГОВОРИ О ИСТИНИ (1-9) Alexander Dorin

Ибран Мустафић: Насер Орић је убио 1.000 муслимана

 

Zdroj: http://facebookreporter.org překlad FČ