Děkujeme všem dárcům
za finanční prostředky pro
občany vytopených srbských
měst Obrenovac a Krupanj.
Bylo vybráno přes 27 000 Kč.
Za ně jsme pořídili
polštáře a přikrývky
pro nejchudší z vyplavených.
Děkujeme i za dar školních brašen.
Zde si můžete prohlédnout foto
z předávní vašich darů.
Ještě jednou díky za vaši štědrost.Právě připojeni - hostů: 56 

DOPORUČENÉ KNIHY

Alexander DORIN

SREBRENICA

Právě (19.12.2013) vyšla výborná kniha.

Alexander Dorin, Švýcar s jihoslovanskými kořeny, odhaluje snad největší mediální a politický podvod, který byl na nás dosud spáchán. Českému čtenáři přináší mnoho otřesných faktů a dosud chybějících informací. Kniha zároveň nepřímo ukazuje na hanebnou úroveň české mediální scény. Její čtení nedoporučujeme zarytým pravdoláskařům. Mohla by u nich vyvolat silnou depresi či infarkt.

Po přečtení se budete na svět dívat docela jinak.

Cena: 330 Kč + poštovné+balnéObjednávky na:

http://www.amabilis.cz/botanika/eshop/0/0/5/125-SREBRENICA
DOPORUČENÁ KNIHA:Prof. Dr. Rajko Doleček

Necenzurované obrazy II.

Kniha plná faktů z nedávné historie Evropy, jejichž zveřejnění se mnohým mocným dnešního světa nelíbí. Ukazuje na pravé viníky posledních balkánských válek a krvavého rozpadu Jugoslávie. Čtení této knížky vás nenechá lhostejnými.
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
Odborník na mezinárodní právo Brit Ralf Wilde PDF Tisk Email
Pátek, 15 Květen 2009 11:27

Odborník na mezinárodní právo a hlavní expert na území pod mezinárodními správami, Brit Ralf Wilde, považuje deklaraci o nezávislosti Kosova za nezákonné odtržení.
Albánci na Kosovu nemají právo na samostatné rozhodování. Kosovo není nezávislý stát, uvedl Wilde, konzultant jednotlivých vlád a mezinárodních organizací, člen Právnické fakulty londýnského kolegia a profesor Georgetownské univerzity.
Nový stát se podle mezinárodního práva může zformovat z části území stávajícího státu, ale jeho vznik a přiznání ze strany jiných států bude zákonný jen tehdy, pokud se tak děje se souhlasem "rodného" státu, řekl Wilde.

Aby deklarace o nezávislosti a veškerá přiznání takto prohlášeného státu byla zákonná, musí se najít zvláštní zákonné právo, vysvětlil Wilde.
V opačném případě se jedná o porušování práva jednoho státu na svobodné rozhodování o svém mezinárodním statusu. Toto právo jsou všechny ostatní státy povinny ctít s ohledem na obecnou povinnost neintervence, uvedl Wilde.

BEZ PRÁVA NA SAMOSTATNOST
Dle těchto slov nemají Albánci na Kosovu právo na samostatnost ani na zplnomocnění k prohlášení státu.
Mezinárodní právo vyžaduje, aby v případě, že k vyřešení dojde bez souhlasu obou stran nebo bez závazné Rezoluce Rady bezpečnosti, musí toto zahrnovat zachování suverenity Srbska nad Kosovem. Deklarace o nezávislosti Kosova se tedy rovná nezákonnému odtržení a právě to se děje, upozorňuje Wilde.
Dle tohoto názoru státy, které přiznají Kosovo jako nezávislé, zcela jednoznačně porušují svou povinnost ctít suverenitu a územní integritu Srbska.
Wilde také zdůraznil, že přiznání Kosova může mít konstituční úlohu tehdy, jedná-li se o významném počtu států, ale stejně tak při velkém počtu států popírajících právo Kosova na samostatnost může mít v otázce samostatnosti konstitučně negativní úlohu.

PRÁVNÍ KRITÉRIA STÁTNOSTI
Není ještě jisté, že Kosovo je stát, dokonce ani tehdy, když ho již některé státy takto posuzují, čímž se ovšem staví do pozice států, které porušují mezinárodní právo konkrétní entity tím, že Kosovo již de facto pokládají za stát s vlastním územím, obyvatelstvem a vládou a nezávislé na vnější kontrole.
Hlavní problém Kosova tkví v tom, že není nezávislé na vnější kontrole, nýbrž zůstává pod dohledem Organizace spojených národů a NATO, vysvětlil Wilde a dodal, že problém představuje i to, že v Rezoluci 1244 a v Mírovém plánu bylo domluveno, že Kosovo zůstane součástí Srbska a nebude vystupovat jako nezávislý stát.
Z důvodu pokračující mezinárodní přítomnosti v oblasti zůstává tedy Kosovo územím s právním statusem protektorátu, uzavřel Wilde.

Aktualizováno Pátek, 15 Květen 2009 11:29