Děkujeme všem dárcům
za finanční prostředky pro
občany vytopených srbských
měst Obrenovac a Krupanj.
Bylo vybráno přes 27 000 Kč.
Za ně jsme pořídili
polštáře a přikrývky
pro nejchudší z vyplavených.
Děkujeme i za dar školních brašen.
Zde si můžete prohlédnout foto
z předávní vašich darů.
Ještě jednou díky za vaši štědrost.Právě připojeni - hostů: 1347 

DOPORUČENÉ KNIHY

Alexander DORIN

SREBRENICA

Právě (19.12.2013) vyšla výborná kniha.

Alexander Dorin, Švýcar s jihoslovanskými kořeny, odhaluje snad největší mediální a politický podvod, který byl na nás dosud spáchán. Českému čtenáři přináší mnoho otřesných faktů a dosud chybějících informací. Kniha zároveň nepřímo ukazuje na hanebnou úroveň české mediální scény. Její čtení nedoporučujeme zarytým pravdoláskařům. Mohla by u nich vyvolat silnou depresi či infarkt.

Po přečtení se budete na svět dívat docela jinak.

Cena: 330 Kč + poštovné+balnéObjednávky na:

http://www.amabilis.cz/botanika/eshop/0/0/5/125-SREBRENICA
DOPORUČENÁ KNIHA:Prof. Dr. Rajko Doleček

Necenzurované obrazy II.

Kniha plná faktů z nedávné historie Evropy, jejichž zveřejnění se mnohým mocným dnešního světa nelíbí. Ukazuje na pravé viníky posledních balkánských válek a krvavého rozpadu Jugoslávie. Čtení této knížky vás nenechá lhostejnými.
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
V severní Mitrovici je cítit rozdvojenost a EU se to nelíbí Email

Úterý, 11.květen 2010

Úkolem italského diplomata Michelle Giffoniho, vyslance EU pro sever Kosova, je ukázat, že EU sdílí stejné hodnoty a má stejnou roli jak na severu, tak ve zbytku Kosova a Metochije. Na dotaz, jak vypadá v kontextu tohoto úkolu severní část Mitrovice, ve které se nachází jeho kancelář a kde jsem uskutečnili tento rozhovor, Giffoni říká, že „tady je zapotřebí větší přítomnosti EU“.

V Mitrovici skutečně můžete pocítit jakési rozdělení, a to je něco, co se EU nelíbí. I proto tady chceme být. V této části země, více než v ostatních, je třeba podporovat dialog a zprostředkovávání. Situace je těžká, ale je to výzva, a kolegové z Eulexu a Evropské komise se na tom shodují“.

Vnímáte Mitrovici jako přátelské prostředí?

Rozhodně je to přátelské prostředí, nezažil jsem tady žádný nepřátelský krok. Dokonce i dříve, kdy jsem tu byl v rámci jiných projektů, předtím, než jsem se stal zástupcem EU, považoval jsem Mitrovici za přátelské prostředí. Nicméně, nezávisle na funkci, kterou tady zastávám, si myslím, že některé otázky, jako je status, není třeba dramatizovat, nýbrž zaujmout k nim pragmatický přístup a upřednostit každodenní problémy.

Určitě Vás už nebaví opakovat, že plán Petera Fejta o integraci severu není plánem EU.

Samozřejmě. Myslím si, že v tuto chvíli není potřebné ani důležité zdůrazňovat co je plánem Mezinárodní civilní kanceláře a kosovské vlády. Nyní je důležité vysvětlit, že cíle EU na severu a na jihu, jakož i na celém západním Balkáně jsou stejné - přiblížit evropskou perspektivu obyčejným lidem. Pro kosovskou Mitrovici a ostatní části severního Kosova to znamená zvýšit přítomnost EU a každodenní kontakty. Našim hlavním cílem je přiblížit se lidem, propagovat hodnoty EU a prostřednictvím Eulexu zavést právní stát.

Jak vypadají konkrétní kroky EU při přibližování se tomuto obyvatelstvu?

Evropská unie už celá léta investuje do této části země a dva projekty Evropské komise jsou v závěrečné fázi: výstavba zdravotního střediska v Zubinom Potoku a systému pro přečišťování vody v Leposaviči. Je tu potřeba politického zprostředkovávání, a to je naším třetím cílem. Evropská unie funguje jako vazba v dialogu, který není iniciován shora dolů, ale obráceně. Nechceme vnucovat pravidla a plány, které mají časová omezení, ale snažíme se hledat body, u nichž je možný dialog, do kterého budeme zapojeni.

Vy víte, že srbští představitelé ze všech politických stran jsou velmi skeptičtí vůči vaší práci.

Vím, jaký politický postoj zaujímají v Bělehradě k této otázce. Ale nenarazil jsem na žádnou obstrukci v Bělehradě ani v Prištině. Kohokoliv jsem se zeptal, dostal jsem odpověď, že je to dobrá věc a doposud se mnou nikdo neodmítl hovořit. V Bělehradě vyjadřují do jisté míry nesouhlas s naším hlediskem, ale přijde čas i na hodnocení praktických výsledků, nyní je na to ještě brzo.

Věříte, že Srby a Albánce přivedete za tento stůl?

Nevěřím, že to bude výsledkem mé činnosti a že k tomu osobně přispěji, ale věřím v historický trend a logické procesy. Není pochyb o tom, že usmíření a společný pokrok jsou jediným řešením pro všechny národy žijící na Balkáně. Doufám, že k tomu dříve nebo později dojde.

V Prištině působíte jako velvyslanec Itálie, státu, který uznal nezávislost Kosova, a v Mitrovici jste vyslancem EU pro část většinově obývanou Srby. To jsou docela odlišné funkce, která je pro vás těžší?

Nemám pocit, jako někteří mí kolegové, že bych tu byl ve dvojí roli. V mandátu EU se snažím propagovat hodnoty a názory, které v Bruselu zastává všech 27 států EU a nejen ty, co nezávislost Kosova uznaly. To jsou společné postoje EU, které nijak neodporují tomu, co obnáší mé působení v Kosovu. Proto jsem na začátku řekl, že působím v terénu tak, že řeším konkrétní otázky a usilují o to, abych odvrátil dramatický postoj vůči EU.

Kdysi jste řekl, že sice nepodporujete Fejtovou strategii pro sever, je v ní však dost prvků, za kterými EU stojí.

Nemůžeme omezit rozhovor na to, zda-li podporujeme nebo nepodporujeme Fejtovou strategii pro sever. Některé aspekty mohou být shodné, ale přístup je jiný, EU může působit pouze zezdola nahoru. Ve strategii pro sever je přítomen aspekt vládnutí autority. To může být oprávněné nebo ne, ale nemůže to být přístup EU. V realitě Kosova mohou existovat momenty a akce, které se shodují. Důležité je, aby na to nebylo pohlíženo jako na konfrontaci zúčastněných institucí, ale aby bylo nalezeno to, co je nejvhodnější pro občany Kosova.

Na tomto úkolu vás čeká dost práce.

Toto není tak velké území jako Kanada nebo Sibiř. Není těžké najít praktická řešení, když bojujeme logikou zdravého rozumu. Důležité je, abychom nevynášeli závěry předem, a tím nevytvářeli politické a ideologické rozdíly.

Tyto rozdíly bohužel existují.

Ano, existují, ale nejsou neměnné.

Standardy EU jsou pro všechny stejné

Vláda v Prištině urychleně pracuje na realizaci úkolů, nutných pro vstup do EU. Vidíte sever Kosova v EU jako součást moci v Prištině?

Není pochyb, že evropská perspektiva západního Balkánu je řešením pro Srbsko a Kosovo. Kvůli tomu tady pracujeme, aby nebyly vytvářeny umělé rozdíly. Integrace do EU je jasně definována, takže to není otázkou vedení a vlády, pod kterou musíte být, ale jsou to konkrétní cíle, které jsou jasně stanoveny. Není to otázka pouze severu Kosova, ale i ostatních části. Musí být dosažena určitá úroveň, která je společná pro všechny. Až jí bude dosaženo, pak poznáte, že evropská perspektiva je vám určena. Pokud této úrovně dosaženo není a nepřiblížíte ji lidem, nemůžete ani spět k tomuto cíli. Myslím si, že jsme stále ještě v počáteční fázi, a proto je naše práce velmi důležitá, nejen na severu.

Znovu jsme u postoje nejdříve standardy a pak status, za 10 let nedošlo k posunu z mrtvého bodu. Myslíte, že byla porušena deviza nejdříve standardy a pak status?

Když jsem odpovídal na vaši první otázku, nikdy jsem nepoužil slovo standardy, poněvadž vím, že by hned následovala tato otázka. Omezil jsem se na základní charakteristiky a požadavky potřebné pro evropskou integraci.Je to úplně jiný proces, úplně jiná historie.

Přeložila Nataša Kević. ZDROJ: www.krstarica.com