Děkujeme všem dárcům
za finanční prostředky pro
občany vytopených srbských
měst Obrenovac a Krupanj.
Bylo vybráno přes 27 000 Kč.
Za ně jsme pořídili
polštáře a přikrývky
pro nejchudší z vyplavených.
Děkujeme i za dar školních brašen.
Zde si můžete prohlédnout foto
z předávní vašich darů.
Ještě jednou díky za vaši štědrost.Právě připojeni - hostů: 694 

DOPORUČENÉ KNIHY

Alexander DORIN

SREBRENICA

Právě (19.12.2013) vyšla výborná kniha.

Alexander Dorin, Švýcar s jihoslovanskými kořeny, odhaluje snad největší mediální a politický podvod, který byl na nás dosud spáchán. Českému čtenáři přináší mnoho otřesných faktů a dosud chybějících informací. Kniha zároveň nepřímo ukazuje na hanebnou úroveň české mediální scény. Její čtení nedoporučujeme zarytým pravdoláskařům. Mohla by u nich vyvolat silnou depresi či infarkt.

Po přečtení se budete na svět dívat docela jinak.

Cena: 330 Kč + poštovné+balnéObjednávky na:

http://www.amabilis.cz/botanika/eshop/0/0/5/125-SREBRENICA
DOPORUČENÁ KNIHA:Prof. Dr. Rajko Doleček

Necenzurované obrazy II.

Kniha plná faktů z nedávné historie Evropy, jejichž zveřejnění se mnohým mocným dnešního světa nelíbí. Ukazuje na pravé viníky posledních balkánských válek a krvavého rozpadu Jugoslávie. Čtení této knížky vás nenechá lhostejnými.
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
Kosovo a dotazník EU Email

Středa, 1. prosinec 2010/ Gerard Gallucci

V Kosovu začíná být chladno, zima přichází. Policejní mise EULEX v Prištině byla kamenována. Úředník odpovědný za veřejné služby a infrastrukturu pro jižní část města Mitrovica má na svých zdech  mapy pouze severní Mitrovice, protože tam na příští jaro plánuje další jednostranné výstavby. Největší aktivita je však dnes vyvíjena na politickém a diplomatickém poli.

Nejvíce se toho událo v Bělehradu. Minulý týden předala Evropská unie Srbsku dotazník pro členství v EU. Mezitím šéf mise EULEX Xavier Bout de Marnhac navštívil Bělehrad, aby tlačil na souhlas se zvýšenou přítomností mise EULEX na severu a jejími snahami zavést tam vládu práva, včetně soudů a celních poplatků. Asi to nebude náhoda, ale spíše snaha zdůraznit souvislost mezi srbským členstvím v EU a dobrou spoluprácí s EULEX (a tudíž Prištinou).

EU na začátku svého dotazníku uvádí, že se netýká Kosova „podle rezoluce RB OSN č. 1244.“ To je podivná interpretace rezoluce, která stvrzuje „závazek všech členských států respektovat suverenitu a územní celistvost Svazové republiky Jugoslávie.“ Po Srbsku, legálním nástupnickém státu Jugoslávie, se zjevně chce, aby vynechalo Kosovo ze svých odpovědí, a bylo tudíž vůči jeho statusu neutrální. Na první pohled je zřejmé, že se po Srbsku požaduje, aby jednalo, jako by již Kosovo ztratilo.

Zdá se, že tyto části dotazníku staví Srbsko do obtížné situace, aby mohlo odpovědět tak, jak si přeje Brusel – tzn. „neutrálně ve věci statusu“:

Oddíl III požaduje po Srbsku, aby poskytlo „přehled o svých vztazích s Kosovem a o svém úsilí při zajištění efektivní spolupráce v záležitostech týkajících se EU a regionální spolupráce“ a „přehled o svých vztazích se sousedními zeměmi… Vysvětlete zbývající bilaterální otázky, včetně otázky hranic a vyhlídky na jejich řešení.“ Jak může Srbsko odpovědět na tyto otázky, aniž by vyzvedlo témata, která je ještě třeba projednat a vyřešit ohledně statusu Kosova? Je Kosovo „sousední zemí?“ Jak bude EU posuzovat bělehradské odpovědi, pokud budou opětovně zdůrazňovat, že Kosovo je součástí Srbska?

Po Bělehradu se požadují demografické údaje a takové věci jako jsou telefonní čísla institucí v zemi a městských úřadů. Počítají se i ty v Kosovu? Zdánlivě jednoduchá otázka: „Jaký je rozsah všeobecných poštovních služeb ve vaší zemi?“ Patří pod Srbsko poštovní úřady v Kosovu? Srbsko jich tak několik má.

Po Bělehradu se požaduje, aby poskytl údaje „o administrativní struktuře na celostátní a/nebo regionální úrovni,“ lesních plochách, rozloze vinic, údaje o leteckém provozu na letištích, dodávkách a využívání energie, atd. Spadají pod Srbsko lesy v Kosovu nebo některé z mnoha vinic, které tam jsou?

Na straně 170 je Bělehrad dotázán: „Disponuje vaše země domácí produkcí uhlí, na kterou se vztahuje rámec státní podpory?“ Jak to zohledňuje obrovské uhelné oblasti Kosova?

Dotazník se (na str. 179) ptá na „územní působnost“ DPH, počet a strukturu podniků (str. 231), požaduje mapy „státní energetické sítě“ (str. 241). Na straně 250 se po Srbsku požaduje, aby „stručně vysvětlilo příslušnou územní organizaci své země.“ Jak na to odpovědět bez odkazu na Kosovo? A pokud bude Kosovo vynecháno, jak se vyhnout tomu, aby to nebylo vnímáno, že se Srbsko vzdává svého nároku na Kosovo?

Několik dotazů si explicitně vynucuje odpovědi na otázky, které by mohly být považovány za způsob, jak spojit členství v EU s požadavky EULEX na větší spolupráci Bělehradu v oblastech, které by jinak vyvolávaly spory ohledně statusu. Na str. 285: „Popište spolupráci policie s misí EULEX.“ Na str. 343: „Stanovily srbské celní předpisy nějaká zvláštní pravidla ve vztahu k obchodu s Kosovem?“ a „Jaké celní náležitosti se vztahují na dovoz a vývoz zboží z Kosova. Existují zde nějaké povinnosti nebo poplatky?

Zdá se, že EU využívá nabídky členství celkem zvláštně k tomu, aby podpořila úsilí EULEX k protlačení kosovských institucí na sever a k nátlaku na Bělehrad, aby uznal svoji ztrátu Kosova. Bude záležet na Srbsku – na jeho vládě a národu –, aby stanovily, jak se srbské národní zájmy budou odvíjet vis-a-vis křižovatce členství v EU a Kosova. Ale to nemusí být snadné.

Zdroj: http://outsidewalls.blogspot.com/2010/11/kosovo-eu-questionnaire.html, překlad: Karel Hyka

Gerard Gallucci působil ve funkci regionálního představitele OSN (UNMIK) v Mitrovici od července 2005 do října 2008, kdy na svůj post rezignoval. Gallucci je velmi kritický k roli, kterou v Kosovu sehrává mezinárodní společenství. Situaci v Kosovu se pravidelně věnuje na svém blogu Outside The Walls.