Děkujeme všem dárcům
za finanční prostředky pro
občany vytopených srbských
měst Obrenovac a Krupanj.
Bylo vybráno přes 27 000 Kč.
Za ně jsme pořídili
polštáře a přikrývky
pro nejchudší z vyplavených.
Děkujeme i za dar školních brašen.
Zde si můžete prohlédnout foto
z předávní vašich darů.
Ještě jednou díky za vaši štědrost.Právě připojeni - hostů: 891 

DOPORUČENÉ KNIHY

Alexander DORIN

SREBRENICA

Právě (19.12.2013) vyšla výborná kniha.

Alexander Dorin, Švýcar s jihoslovanskými kořeny, odhaluje snad největší mediální a politický podvod, který byl na nás dosud spáchán. Českému čtenáři přináší mnoho otřesných faktů a dosud chybějících informací. Kniha zároveň nepřímo ukazuje na hanebnou úroveň české mediální scény. Její čtení nedoporučujeme zarytým pravdoláskařům. Mohla by u nich vyvolat silnou depresi či infarkt.

Po přečtení se budete na svět dívat docela jinak.

Cena: 330 Kč + poštovné+balnéObjednávky na:

http://www.amabilis.cz/botanika/eshop/0/0/5/125-SREBRENICA
DOPORUČENÁ KNIHA:Prof. Dr. Rajko Doleček

Necenzurované obrazy II.

Kniha plná faktů z nedávné historie Evropy, jejichž zveřejnění se mnohým mocným dnešního světa nelíbí. Ukazuje na pravé viníky posledních balkánských válek a krvavého rozpadu Jugoslávie. Čtení této knížky vás nenechá lhostejnými.
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
Dopis Milivoje Ivaniševiće generálnímu tajemníku OSN Email

Jeho Excelence

Pan Ban Ki-Mun

Generální tajemník

OSN  New York

                                                                                                                                                                             Bělehrad, 29.dubna 2010.

Vaše Excelence,

Ústav pro vyšetřování srbského strádání během 20.století by Vás chtěl upozornit na jednu spornou část Zprávy Generálního tajemníka OSN ze dne 15.listopadu 1998*, která se zakládala na rezoluci Generálního shromáždění 53/35, ze dne 30. listopadu 1998, která pravila:

Když se Srebrenica v červenci 1995.dostala do obležení srbskými silami, došlo k děsivému masakru nad muslimským obyvatelstvem. Prokuraturou předvedené důkazy ukazují scény nepředstavitelného divošství: tisíce lidí je povražděno a zakopáno do masových hrobů; stovky lidí jsou zakopány zaživa, muži i ženy jsou mrzačeny a podřezány; děti jsou vražděny před zraky svých matek, dědeček  byl přinucen jíst játra svého vnuka. Toto jsou pravdivé scény z pekla, napsané na nejtemnějších stránkách lidských dějin.“

Tato část Zprávy generálního tajemníka OSN byla převzata z prohlášení Fuada Rijada, soudce Mezinárodního tribunálu pro válečné zločiny v někdejší Jugoslávii, a která se nacházela i v zprávě pro tisk uvedeného Tribunálu ze dne 16.listopadu 1995**, v souvislosti s rozšířením obžaloby proti Dr.Radovanu Karadžićovi a generálovi Ratko Mladićovi.

Uvedená část Zprávy Generálního tajemníka OSN obsahuje monstruózní obžaloby proti Srbům v Bosně a Hercegovině, které nedostaly ani po patnácti letech potvrzení ve faktech. Nejlepší důkaz toho je skutečnost, že Prokuratura uvedeného Tribunálu ani v jednom bodě při soudu osob srpské národnosti nepředvedla svědky, kteří by kteroukoli z těch obžalob mohli potvrdit, případně uvést validní důkazy o jejich věrohodnosti.

Nezávisle od toho, Ústav pro vyšetřování srbských strádání v 20.století důkladně prověřil sporná tvrzení ze Zprávy generálního tajemníka OSN a nesporně zjistil, že jsou zcela nepodložená. A jmenovitě:

1.     byl zcela vymyšlen dědeček, přinucený jíst játra svého vnuka;

2.     bylo vymyšleno zabíjení dětí před zraky jejich matek;

3.     bylo vymyšleno, že byly muži i ženy mrzačení a podřezáváni;

4.     bylo vymyšleno zakopávání lidí zaživa;

5.     počty zahynulých mužů, obránců Srebrenici, byly značně zveličeny a dosud definitivně nezjištěny

Ústav si taktéž přeje podtrhnout následující skutečnosti:

1.) Že byla nepodložená tvrzení citovaná v uvedené Zprávě podporována nejvýznamnější mezinárodní organizací v proběhlém desetiletí bezpočetněkrát opakována v informačních mediích a dokumentech mnoha států, jako důkaz v propagační kampani proti srbskému národu během různých válečných střetnutí v prostorech bývalé Jugoslávie.

2.) Že Zpráva generálního tajemníka OSN, i když obsahuje údobí od 1993 do 1995. ani jednou nepřipomněla strádání Srbů  v oblasti Obce Srebrenica.

3.) Že ve Zprávě  se neobjevila ani nesporná skutečnost, že z 9 390 občanů srbské národnosti Obce Srebrenica, po zločineckých muslimských útocích, od května 1992 do února 1993., zůstalo pouze 860, pouze 9 %.

 4.) Že ve Zprávě nebylo připomenuto ani „Memorandum o válečných zločinech a o zločinu genocidy ve Východní Bosně (Obce Bratunac, Skelani a Srebrenica), spáchané nad srbským národem od dubna 1992. do dubna 1993“***, které bylo 2.června 1993 předáno příslušné službě Rady bezpečnosti.

Vaše Excelence,

Ústav pro vyšetřování srbského strádání ve 20.století apeluje na Vás, abyste v zájmu pravdy, uskutečnil dodatečnou opravu do Zprávy Generálního tajemníka OSN ze dne 15.listopadu 1999. v části, která zde byla citována. Není-li toto z jakékoli příčiny proveditelné, Ústav žádá, abyste vydal Sekretariátu OSN příkaz, aby tato naše korespondence s Vámi, byla zveřejněna jako dokument Spojených národů a aby byla distribuována všem uživatelům Zprávy generálního tajemníka OSN ze dne 15.listopadu 1999.

Přijměte, Excelence, výrazy mé nejhlubší úcty,

                                                                                                          Ústav pro vyšetřování srbského strádání v 20.století

                                                                                                                                                            Milivoje Ivanišević, ředitel

c/c Generální shromáždění OSN

Radě bezpečnosti OSN

*/  99-3486(E)271199; United Nations A/54/549; General Assembly Distr.:General 15 November 1999 Fifty fourth session, Agenda Item 42, The Situation in Bosnia and Hercegovina Report of the Secretary-General Pursuant to general Assembly resolution 53/35

**/     Press release issued by the International Tribunal for the Former Yugoslavia (cc/PIO/026-E) The Hague, 16.november 1999

***/   Stálá mise Svazové Republiky Jugoslávie (SRJ) u OSN, 2.června 1993. „Memorandum on War Crimes and Crimes of Genocide in Eastern Bosnia (Communes of Bratunac, Skelani and Srebrenica) committed against the Serbian population from Apríl 1992 to Apríl 1993.