Děkujeme všem dárcům
za finanční prostředky pro
občany vytopených srbských
měst Obrenovac a Krupanj.
Bylo vybráno přes 27 000 Kč.
Za ně jsme pořídili
polštáře a přikrývky
pro nejchudší z vyplavených.
Děkujeme i za dar školních brašen.
Zde si můžete prohlédnout foto
z předávní vašich darů.
Ještě jednou díky za vaši štědrost.Právě připojeni - hostů: 949 

DOPORUČENÉ KNIHY

Alexander DORIN

SREBRENICA

Právě (19.12.2013) vyšla výborná kniha.

Alexander Dorin, Švýcar s jihoslovanskými kořeny, odhaluje snad největší mediální a politický podvod, který byl na nás dosud spáchán. Českému čtenáři přináší mnoho otřesných faktů a dosud chybějících informací. Kniha zároveň nepřímo ukazuje na hanebnou úroveň české mediální scény. Její čtení nedoporučujeme zarytým pravdoláskařům. Mohla by u nich vyvolat silnou depresi či infarkt.

Po přečtení se budete na svět dívat docela jinak.

Cena: 330 Kč + poštovné+balnéObjednávky na:

http://www.amabilis.cz/botanika/eshop/0/0/5/125-SREBRENICA
DOPORUČENÁ KNIHA:Prof. Dr. Rajko Doleček

Necenzurované obrazy II.

Kniha plná faktů z nedávné historie Evropy, jejichž zveřejnění se mnohým mocným dnešního světa nelíbí. Ukazuje na pravé viníky posledních balkánských válek a krvavého rozpadu Jugoslávie. Čtení této knížky vás nenechá lhostejnými.
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
„Kanadský ústav pro zkoumání genocidy“: popírači genocidy, pokrytci a pomlouvači Email

James Bisset

 


 James Bisset, bývalý kanadský velvyslanec v Jugoslávii a předseda Lord Byron Foundation,  ve svém  článku z 18. února („Kanadský ústav pro zkoumání genocidy“: popírači genocidy, pokrytci a pomlouvači) poukázal na některé znepokojivé skutečnosti týkající se bosňácké organizace Institute for the Research of Genocide of Canada, která se snažila, aby americkému profesorovi historie Srdjovi Trifkovićovi, nebylo umožněno 24. února pronést přednášku na Univerzitě Britské Kolumbie ve Vancouveru. Bosňácká organizace zjevně dosáhla svého. V úterý 24. února byl dr. Trifkovićovi odepřen vstup do Kanady. Po šesti hodinách zadržování a výslechu na vancouverském letišti byl eskortován k dalšímu letu do Seattlu. Viz reportáž CTV News

Propagandistická a bosenskými muslimy nastrčená organizace, která se nazývá „Kanadský ústav pro zkoumání genocidy“, se pokusila dr. Trifkovićovi „zakázat“ (ve stylu jihoafrického apartheidu), aby 24. února 2011 pronesl přednášku na UBC ve Vancouveru. Je pobuřující, že tento „ústav“ se po léta oddává takovému popírání genocidy z doby 2. světové války, za které by se červenal i David Duke. Tato organizace se také pokusila očernit jednoho z nejrespektovanějších vojáků Kanady a snažila se činit zjevně nepravdivá tvrzení o svém postavení v rámci „bosensko-kanadské“ komunity.

Popírání genocidy

Podívejte se, prosím, na jejich ústřední článek „Examination of Serbian Deaths in Jasenovac Camp“, což je nechutný příklad popírání holocaustu, dříve než ředitel tohoto „ústavu“ Emir Ramić a jeho kohorta tento kompromitující materiál odstraní. A poté si ho porovnejte s autoritativním zdrojem, kterým je Centrum Simona Wiesenthala. Porovnejte si nenávistné blouznění Ramićova „ústavu“ s heslem „Jasenovac“ od Menachema Shelacha v Encyklopedii holocaustu (z roku 1990, str. 739), kde se uvádí, že: „V Jasenovci bylo zavražděno zhruba 600 tisíc lidí.Holocaust Education & Archive Research Team odhadl, že „v Jasenovci bylo zavražděno přibližně 600 tisíc lidí … převážně Srbů, Židů a Romů.“

Historickým revizionistům jako je Trifković by nemělo být umožněno přednášet v akademickém prostředí,“ sděluje tento „ústav“. Toto se morálně a intelektuálně rovná požadavkům Davida Irvinga, aby se zakročilo proti Centru Yad Vashem (kde mimochodem dr. Trifković pronesl v červnu 2006 zásadní projev v rámci sympozia o holocaustu v Jugoslávii). Historické důkazy jasně ukazují, že závažnost zločinů, které byly za 2. světové války spáchány v Jasenovci, naprosto překonává vše, co se stalo v roce 1995 ve Srebrenici. Povaha jasenovackých zločinů byla nevýslovně strašnější.

Selektivní paměť

Na rozdíl od toho, co se stalo kterékoli ze stran bosenské války v letech 1992-1995, představuje to, co se událo na Arménech za 1. světové války, ryzí příklad „genocidy“. Nicméně mi není známo, že by se tento „ústav“ snažil uvalit klatbu či kritizovat jakožto „popírače genocidy“ ty představitele turecké vlády – to znamená VŠECHNY turecké vládní představitele počínaje ministerským předsedou Erdoganem, ministrem zahraničí Davutoglim, atd. –, kteří jsou skálopevně přesvědčeni, že to, co se stalo Arménům, NEBYLA genocida.

Pomlouvání a dehonestace

Kam až je tato pochybná organizace ochotná zajít při zkreslování faktů a očerňování jména někoho, kdo by mohl mít jiný (tzn. objektivnější) pohled na události, ke kterým došlo v Bosně na začátku 90. let, ukazuje článek umístěný na jejich webové stránce 26. prosince 2010, který nese název: „The Shocking Account by Raped Bosniak Women and Criminal Undertakings of Lt. General (Ret.) Lewis MacKenzie.

Muslimské vedení v Sarajevu během bosenské války rozzuřilo, že se generál MacKenzie, který zastupoval OSN, nenechal oklamat (tak jako mnoho novinářů) nestoudnou propagandou, kterou vyráběla muslimská strana a že trval na tom, že zůstane nestranný. Aby dosáhli toho, že bude nahrazen někým jiným, vykonstruovali muslimové proti němu falešná obvinění ze znásilnění a špatného chování. Tato obvinění byla očividně smyšlená, takže je odpovědné orgány šmahem odmítly. Generál byl totiž schopen prokázat, že v době, kdy k mnoha těmto přečinům mělo dojít, v Bosně vůbec nebyl.

Bez ohledu na tyto fakty, „genocidní ústav“ pokračuje v ostouzení dobrého jména generála MacKenzieho. Webová stránka této organizace obsahuje dlouhý seznam údajně znásilněných obětí, které v děsivých detailech popisují, jak byly znásilněny – některé 7 až 8krát – tímto kanadským důstojníkem. Dokonce tvrdí, že během několika těchto znásilňování byl generál „chráněn“ nikoli vojáky OSN, ale těžce ozbrojenými „četniky“. Tyto historky jsou tak zjevně smyšlené, že ti, kteří tohoto generála znají osobně (jako třeba já), se mohou pouze podivovat nad psychotickou povahou osob, které tato šílená obvinění opakují.

Zkreslení skutečnosti

Je urážlivé, že si Emir Ramić, když požaduje „zákaz“ pro Trifkoviće, dělá nárok hovořit „za více než 50 tisíc Kanaďanů bosenského původu.“ Bosna je primárně geografický termín. A lidé „bosenského původu“ jsou ve skutečnosti Srbové, Chorvati a Muslimové (kteří se v 90. letech začali nazývat Bosňáky). Podle statistiky, z těchto 50 tisíc asi 22 tisíc Kanaďanů jsou Muslimové, 17 tisíc Srbové a 9 tisíc Chorvati. Je třeba doufat, že bosensko-muslimská komunita v Kanadě má dost zdravého rozumu, aby Ramićovi nedovolila tvrdit, že mluví jejím jménem. Pokud jde o Srby a Chorvaty, je tento nárok zjevně absurdní. Je to jako kdyby IRA tvrdila, že mluví za všechny Severní Iry, včetně protestantů. Nebo jako kdyby si Hizballáh nárokoval právo zastupovat všechny lidi „libanonského původu“, včetně křesťanů a Drúzů.

Pokrytectví

Tento „ústav“, když se to hodí jeho zvláštní agendě, chce prosazovat a propagovat rozhodnutí mezinárodních orgánů, např. haagského tribunálu (ICTY), jako by byla svatosvatá a definitivní. Poté, co je vynesen rozsudek tohoto tribunálu, např. ve věci Srebrenice, nepřipouští se žádná diskuze – toto téma již není věcí názoru. Aktivisté této organizace však současně požadují revizi Daytonských mírových dohod z roku 1995, a zvláště hlasitě volají po odstranění Republiky Srbské, která byla po Daytonu ustavena. Tento požadavek je ve zjevném rozporu s klíčovým politickým rozhodnutím nejvyššího mezinárodního orgánu, OSN. Tedy orgánu, který je zakladatelem haagského tribunálu. Před podřízeným orgánem je třeba se klanět, ale jeho zakladateli je třeba se vzepřít, protože to vyhovuje politickým potřebám tohoto „ústavu“ a jeho pomahačům.

(mírně kráceno) 

Zdroj: http://www.balkanstudies.org/articles/%E2%80%9C-institute-research-genocide-canada%E2%80%9D-genocide-deniers-hypocrites-character-assassins, překlad Karel Hyka