Děkujeme všem dárcům
za finanční prostředky pro
občany vytopených srbských
měst Obrenovac a Krupanj.
Bylo vybráno přes 27 000 Kč.
Za ně jsme pořídili
polštáře a přikrývky
pro nejchudší z vyplavených.
Děkujeme i za dar školních brašen.
Zde si můžete prohlédnout foto
z předávní vašich darů.
Ještě jednou díky za vaši štědrost.Právě připojeni - hostů: 824 

DOPORUČENÉ KNIHY

Alexander DORIN

SREBRENICA

Právě (19.12.2013) vyšla výborná kniha.

Alexander Dorin, Švýcar s jihoslovanskými kořeny, odhaluje snad největší mediální a politický podvod, který byl na nás dosud spáchán. Českému čtenáři přináší mnoho otřesných faktů a dosud chybějících informací. Kniha zároveň nepřímo ukazuje na hanebnou úroveň české mediální scény. Její čtení nedoporučujeme zarytým pravdoláskařům. Mohla by u nich vyvolat silnou depresi či infarkt.

Po přečtení se budete na svět dívat docela jinak.

Cena: 330 Kč + poštovné+balnéObjednávky na:

http://www.amabilis.cz/botanika/eshop/0/0/5/125-SREBRENICA
DOPORUČENÁ KNIHA:Prof. Dr. Rajko Doleček

Necenzurované obrazy II.

Kniha plná faktů z nedávné historie Evropy, jejichž zveřejnění se mnohým mocným dnešního světa nelíbí. Ukazuje na pravé viníky posledních balkánských válek a krvavého rozpadu Jugoslávie. Čtení této knížky vás nenechá lhostejnými.
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
Vojislav Šešelj – předseda srbské radikální strany - skandál v Haagu pokračuje Tisk Email

Neděle 11. března 2012Protože naše „protektorátní“ media budou informovat své čtenáře a konzumenty jistě neobjektivně o případu tohoto srbského politika, bezpochyby jednoho z neinteligentnějších na součastné srbské politické scéně, chci stručně uvést životopis a jeho politickou kariéru.

Vojislav Šešelj se, narodil 11. října 1954 v rodině bosenských Srbů v Sarajevu, kde také vystudoval práva, a v roce 1979 se stal nejmladším doktorem věd v tehdejší Jugoslávii. V roce 1984 byl odsouzen za kritiku komunistického režimu a za tzv. kontrarevoluční aktivity na 8 let do vězení, po protestech z domova a zahraničí mu byl

trest snížen na polovinu a po dvou letech byl propuštěn. Jeho případu tehdejší zahraniční tisk věnoval velkou pozornost.

Po svém propuštění udržoval kontakty se srbským protirežimním exilem, během následujících let zorganizoval 97 přednášek Srbům žijícím v zahraničí, především v USA, Kanadě a Austrálii. V roce1989 spolu s Vukem Draškovićem a Mirko Jovićem byl spoluzakladatelem Srbské národní obnovy. V roce 1991 založil Srbskou radikální stranu, která byla v opozici do roku 1998 proti Miloševićovi vládě, v letech 1994 a 1995 byl za svoji opoziční činnost dokonce vězněn.

Během občanské války v Jugoslávii podporoval Republiku Srbskou v Bosně. V důsledku násilné operace NATO proti tehdejší Jugoslávii a bombardování Srbska zanechala jím vedená strana opoziční činnosti z důvodů ohrožení své země a V. Šešelj se stal následně místopředsedou srbské vlády vedené Slobodanem Miloševićem.

V únoru 2003 na něho vydal Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii v Haagu zatykač a Vojislav Šešelj na něj reagoval tím, že přiletěl do Holandska a 24. února 2003 soudu sám vydal. O té doby je držen ve vazbě.

Po jeho vzetí do vazby bylo zjištěno, že soud nemá ani sepsanou obžalobu, přestože tribunál zveřejnil tzv. žalobu ve, které je V. Šešelj obviněn ze zločinů proti lidskosti spáchaných na území Chorvatska a Bosny a Hercegoviny. Zveřejnění tohoto dokumentu mělo jediný cíl - odstranění silné politické osobnosti ze srbské politické scény. V té době byla jeho Srbská radikální strana největší v Srbsku.

Paralelně se svým stagnujícím procesem byl přizván jako svědek obhajoby v procesu se Slobodanem Miloševićem.  A právě jeho svědectví bylo rozhodující v rozbití haagské obžaloby. Pod tíhou argumentů Vojislava  Šešelja  a Slobodana Miloševiće žalobce Geoffrey Nice koktaje přiznal, že Miloševićovi neklade za vinu vytváření tzv. Velkého Srbska, což byl velký šok a překvapení pro celý tribunál, neboť to byl základní pilíř obžaloby. Měsíc na to S. Milošević za záhadných okolností v haagské vazbě 11. března 2006 zemřel. Stal se tak 11. Srbem, který ve vězení v Haagu zemřel.

Vojislav Šešelj odmítá všechna obvinění, která trestní tribunál proti němu vznesl. Chtěl se jako vystudovaný právník hájit sám, ale soud mu proti jeho vůli přidělil obhájce. V reakci na činnost soudu, se kterou nesouhlasí, začal 10. listopadu 2006 držet protestní hladovku. Požadoval pouze to, na co má právo každý obžalovaný na světě a co platí i v Haagu a jemu bylo toto právo z neznámých důvodů odebráno.

Boj za jeho práva mimo 300 000 protestujících před americkou ambasádou podpořilo také mnoho významných světových osobností například Noam Chomski, Ramsay Clarck, Emir Kusturica a další bez ohledu zda souhlasí s jeho politickými názory. Jeho požadavky při zahájení hladovky byly následující:

–        požaduje, aby se mohl hájit sám. Tento požadavek zahrnuje i to, aby v soudní síni nebyli přítomni tzv. „stand-by“ advokáti (advokáti určení soudem), kteří by kdykoliv mohli převzít jeho „obhajobu“. Není bez zajímavosti, že kohokoli tito dva advokáti přidělení Šešeljevovi (David Hooper a Andreas  O´Shea) hájili před mezinárodním soudem pro Rwandu, ten dostal trest doživotí. Dále bez zajímavostí není ani fakt, že podle etického kodexu Britské advokátní komory advokát nesmí hájit toho, kdo si to nepřeje,

–        požaduje zrušení zákazu návštěv jeho ženy a dětí,

–        požaduje uznání vlastního poradního týmu a pomocníků v právních záležitostech,

–        požaduje okamžité odvolání soudců Alfonsa Oriho, Patricka Robinsona a Franka Holfela jelikož se dopustili celé řady protiprávních jednání,

–        požaduje zrušení limitu 800 slov pro jeho stížnosti a obhajobu,

–        požaduje, aby mu soudní materiály byly předkládány v srbštině, a ne v angličtině, kterou neovládá, a to pouze v tištěné formě, jelikož neovládá dokonale práci s počítačem.

–        požaduje, aby soud zrušil dosavadní opatření vedená vůči němu a zahájil projednávání jeho případu od počátku.

Jeho zdravotní stav byl vážný a lékaři varovali, že pokud by v hladovce pokračoval, tak by mohl brzo zemřít. 8. prosince 2006 soud jeho požadavky uznal a V. Šešelj hladovku ukončil. Přestože je držen ve vyšetřovací vazbě a je stále předsedou Srbské radikální strany, která ve volbách v únoru 2007 získala 28,78% hlasů.

Vlastní proces začal, po čtyřleté vyšetřovací vazbě v roce 2007 hlavní bod obžaloby tvoří tzv. verbální delikt. V. Šešelj se měl, dopustil výzvy k vyhánění nesrbského obyvatelstva, kdyby měla žaloba důkazy, určitě by padl verdikt velmi brzo po vzetí obžalovaného do vazby a zahájení vlastního proces by netrvalo čtyři roky. Po uplynutí dalších pěti let nebyl vynesen rozsudek, mimo dva tresty za urážky soudu. V posledních několika týdnech se zhoršil zdravotní stav Vojislava Šešelja.

Vojislav Šešelj je autorem několika desítek knih, včetně několika učebnic, ze kterých se dodnes učí na právnické fakultě v Bělehradě. Je ženatý, má čtyři syna a dva vnuky.

FP

Žaloba žádá pro Šešelja 28 roků vězení

Žalobci navrhli ve své žalobě Haagskému tribunálu trest 28 roků vězení pro Vojislava Šešelja za zločiny proti lidskosti, kterých se měl dopustit na nesrbském obyvatelstvu v Chorvatsku, Bosně a Hercegovině a Vojvodině v letech 1991 až 1993.

Ve své závěrečné řeči žalobce Mathias Marcussen uvedl, že vina V. Šešelja byla z uvedených zločinů prokázána a že je v devíti bodech obžaloby vinný ze zločinů proti lidskosti a porušování válečných zvyklostí a zákonů. Vůdce Srbské radikální strany je obžalován z etnického a náboženského pronásledování, vraždění, deportací, mučení, ničení majetku a církevních objektů nesrbského původu.

 

„Zločinecká činnost“

Žalobce Markussen uvádí, že zločiny „šešeljovců“ spáchané v Chorvatsku a v Bosně a Hercegovině byly součástí trestné činnosti, jejímž cílem bylo vytvoření jednotného srbského státu připojením rozsáhlých území Chorvatska a Bosny a Hercegoviny, dále, že obžalovaný spolupracoval s politickými, vojenskými a policejními orgány tehdejší vlády a s prezidentem Slobodanem Miloševićem na vytvoření tzv. Velkého Srbska.

„Obviněný v tomto procesu ze sebe dělá oběť, aby zakryl odpovědnost za svoji ideologii Velkého Srbska, která přinesla utrpení tisícům vysídlených, zabitých a umučených lidí toto zavinil svými projevy a činy“, uvedl ve své řeči žalobce Markussen a dále pokračoval, že V. Šešelj zneužil svoji politickou moc pro šíření rasové nenávisti vůči všemu nesrbskému s cílem „vyhnat jiné než srbské etnikum všemi možnými způsoby“… „Svými projevy zasel semena nenávisti a pomohl tak rozvíjet etnické násilí. Šešeljevovi stoupenci uposlechli slova svého představitele a na bojištích v Chorvatsku a Bosně a Hercegovině páchali zločiny proti lidskosti“.

„Projev nenávisti v Hrtkovci“

Před vystoupení M. Marcussena vystoupila žalobkyně Lisa Birsej. Ve svém projevu mluvila o nenávistném projevu obžalovaného ve vojvodinském městečku Hrtkovci, který V. Šešelj přednesl v květnu 1995 a který měl být návodem a výzvou k pronásledování místních Chorvatů. Tímto projevem měl dle slov žalobkyně obviněný „zapálit plamen národní nenávisti, který navždy změnil národnostní mapu v Hrtkovci. Ve svém projevu dále varoval Chorvaty před srbskými běženci z Chorvatska, na mítinku byl přečten seznam místních chorvatských obyvatelů, kteří musí obec opustit s tím, že pro neloajální a ustašovce není v Hrtkovci místo.“ Tento projev dle žalobkyně vedl k eskalaci etnického násilí.

Vojislav Šešelj, který se sám hájí, přednese svoji závěrečnou řeč před soudním tribunálem v Haagu ve dnech 12. až 15. března 2012. Tento soud byl zahájen v roce 2007 po neúspěšném prvním zahájení, kdy soud uznal požadavky obviněného po zahájení jeho hladovky v roce 2006. Vojislav Šešelj se dobrovolně dostavil k soudu v únoru 2003 po zveřejnění soudní žaloby vznesené proti němu. Od 24. února 2003 je ve vazbě věznice v Scheveningenu.

Zdroj: Beta   http://www.vesti-online.com/- 7. března 2012  překlad fp

 

Ostuda - 28 let  vězení pro Šešelja

„Požadavek žaloby tribunálu v Haagu (ICTY), aby Vojislav Šešelj byl potrestán 28 lety vězení, je ostudný, protože obviněný během důkazního řízení vyvrátil všechna obvinění. Jedná se o pokus ospravedlnit jeho skoro desetileté zadržování ve vězení a zároveň o zabránění návratu lídra Srbské radikální strany do politického života v Srbsku“, řekl na tiskové konferenci Boris Aleksić  právní poradce Vojislava Šešelja.

„Soud obviněnému záměrně brání v přípravě jeho závěrečné řeči, tím, že bylo zakázáno jednání druhého trestního řízení ve věci pohrdání soudem 9. března 2012, za kterém byl V. Šešelj odsouzen k 18 měsíčnímu vězením. B. Aleksić dále uvedl, že tribunál trvale porušuje procesní a základní lidská práva.

„Srbové v Haagu“ řekl Aleksić  „byli odsouzeni dohromady na více než 1 000 let vězení, zatímco váleční zločinci jako Naser Orić a Ramuše Haradinaj byli zproštěni všech obvinění“, dodal Boris Aleksić.

8. března 2012  Vesti online

Zdroj:  http://www.vesti-online.com/ překlad fp