Děkujeme všem dárcům
za finanční prostředky pro
občany vytopených srbských
měst Obrenovac a Krupanj.
Bylo vybráno přes 27 000 Kč.
Za ně jsme pořídili
polštáře a přikrývky
pro nejchudší z vyplavených.
Děkujeme i za dar školních brašen.
Zde si můžete prohlédnout foto
z předávní vašich darů.
Ještě jednou díky za vaši štědrost.Právě připojeni - hostů: 691 

DOPORUČENÉ KNIHY

Alexander DORIN

SREBRENICA

Právě (19.12.2013) vyšla výborná kniha.

Alexander Dorin, Švýcar s jihoslovanskými kořeny, odhaluje snad největší mediální a politický podvod, který byl na nás dosud spáchán. Českému čtenáři přináší mnoho otřesných faktů a dosud chybějících informací. Kniha zároveň nepřímo ukazuje na hanebnou úroveň české mediální scény. Její čtení nedoporučujeme zarytým pravdoláskařům. Mohla by u nich vyvolat silnou depresi či infarkt.

Po přečtení se budete na svět dívat docela jinak.

Cena: 330 Kč + poštovné+balnéObjednávky na:

http://www.amabilis.cz/botanika/eshop/0/0/5/125-SREBRENICA
DOPORUČENÁ KNIHA:Prof. Dr. Rajko Doleček

Necenzurované obrazy II.

Kniha plná faktů z nedávné historie Evropy, jejichž zveřejnění se mnohým mocným dnešního světa nelíbí. Ukazuje na pravé viníky posledních balkánských válek a krvavého rozpadu Jugoslávie. Čtení této knížky vás nenechá lhostejnými.
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
SDA se strachuje, aby Orić nepromluvil?! Tisk Email

Čtvrtek, 5. dubna 2012Žádost obhajoby Radovana Karadžiće, aby Haag donutil Nasera Oriće se opět objevit u soudu, a to v roli svědka obhajoby, vyvolala opravdový rozruch v sarajevských politických, policejních a zpravodajských kruzích. V panice je hlavně Strana demokratické akce (SDA), která se strachuje, aby Orić nevynesl pravdu o obětování Srebrenice, i když vzkázal, že ho ani nenapadá jít znovu do Haagu.

Podle zjištění Press RS, politické a zpravodajské kruhy spolu s Vasvijou Vidovićovou, advokátkou rodiny Izetbegović a Orićovou obhájkyní v Haagu, dělají všechno, co je v jejich silách, pro vyhnutí se zavazujícímu nařízení Haagského tribunálu, aby se někdejší srebrenický pán nad životy a smrtí, znovu objevil v haagské soudní síni. Stejné zdroje tvrdí, že se vedení SDA strachuje, že by pod nátlakem Haagského tribunálu na jedné straně, a vyšetřování, které proti němu stále vede domácí soudnictví kvůli zločinům na Srbech v Podriní na straně druhé, mohl Orić splnit své výhružky, vynést pravdu o obětování Srebrenice, resp. dohodách, které muslimské

politické vedení uzavřelo s vysokými mezinárodními představiteli před srbským obsazením této enklávy v červenci roku 1995.

Na druhou stranu, jedním z důvodů, proč si Karadžić přeje stanout s Orićem tváři v tvář, je odhalování doposud neznámých skutečností o Srebernici. Dalším motivem přání bývalého prezidenta RS vyslechnout Oriće, jsou mnohačetné válečné zločiny, které oddíly pod Orićovym vedením spáchaly na Srbech v Podrinji v průběhu let 1992 a 1993 a později, výpravami z chráněné zóny OSN, která nikdy nebyla demilitarizována.

Press RS se včera nepodařilo získat komentář šéfa Karadžićovy obhajoby Gorana Petronijeviće, který měl vypnutý telefon.

Indikativní je však prohlášení Vasviji Vidovićové, která pro sarajevská média řekla, že Karadžićovu žádost odmítla. Jako důvod uvedla skutečnost, že okresní prokuratura v Bijeljině proti jejímu klientovi vede vyšetřování. Vidovićová však „opomenula“ zmínit, že případ, ve kterém je Orić hlavním podezřelým, byl od okresní prokuratury v Bijeljině odebrán již v prosinci 2007 dle nařízení Soudu BaH, a že se po případu od té doby „ztrácí jakákoliv stopa“ v šuplících prokuratury BaH. Press RS již dříve psal, že předmět s číslem 13/01 byl odebrán dle nařízení soudce Šabana Maksumiće v okamžiku, kdy se Okresní prokuratura v Bjeljině chystala proti Naseru Orićovi a dalším 20 osobám vynést obžalobu, za otřesné zločiny spáchané v srbské vesnici Krnjići nedaleko Skelan.

Hlavní žalobce prokuratury v Bjeljině Novak Kovačević říká, že případ proti Orićovi byl tomuto zastupitelství doslova odňat a že Vasvija Vidovićová zřejmě nemluví pravdu.

„My jsme z Haagu dostali povolení, abychom vedli vyšetřování v souvislosti s Orićovou osobní odpovědností, a Vidovićová se tomu pokusila zabránit. Když se jí to nepodařilo, angažovaly se soudní orgány BaH a tento případ nám odebraly. Ovšem, tento případ již několik let nemá epilog,“ uvádí Kovačević.

Orić pro sarajevská média řekl, že v procesu vedeném proti Karadžićovi nebude svědčit, a že vyzvu do Haagu, vidí jako provokaci a cynismus.

„I kdyby mi to bylo povoleno a za cenu, že mě budou opět soudit, neponížil bych srebrenické oběti tím, že bych svědčil v jeho obhajobě. On je sice psychiatrem, ale musí vědět, že my nejsme blázni“, řekl Orić.

Jestli se však podíváme na průběh jeho prohlášení o Srebrenici, je jasné, že Orić by soudcům Haagského tribunálu toho měl říci poměrně dost. Vícekrát totiž veřejně hrozil, že sdělí skutečnou pravdu o Srebrenici.

„Pravda o Srebrenici je chráněna na 17 adresách v případě, že se mi něco stane,“ říkal Orić.


Byl Orić uplacen, aby opustil Srebrenici?!

Naser Orić nikdy neodpověděl na otázku, proč měsíc před vstupem srbských sil do Srebrenice opustil enklávu s dalšími 18 muslimskými důstojníky a odešel do Zenice.

„Srebrenici jsem opustil z vlastní vůle,“ bylo vše, co Orić řekl.

Předpokládá se však, že Alija Izetbegović musel tučně zaplatit, aby Oriće a jeho podřízené velitele uklidil ze Srebrenice, pro splnění části své dohody s americkým prezidentem Bilem Clintonem o pádu enklávy výměnou za americkou vojenskou intervencí proti Srbům, o čemž mluví i norský dokument „Srebrenica – obětované město“. Spolehlivé informace mluví, že bezprostředně po skončení války z jednoho účtu ve Švýcarsku přišlo na účet Nasera Oriće v Tuzle půl milionů marek, což tehdy byly obrovské peníze.


Zdroj: http://pressrs.ba/ překlad NK

Poznámka: ve složitém systému Bosny a Hercegoviny (BaH) jsou soudy v Republice srbské podřízeny federálnímu soudu BaH. Výsledkem je, že Soud BaH ovládaný muslimy znemožňují jakékoli trestní stíhání válečných zločinců z řad Armády Bosny a Hercegoviny, spáchaných na Srbech a Chorvatech v době občanské války v období 1992-1995.