Děkujeme všem dárcům
za finanční prostředky pro
občany vytopených srbských
měst Obrenovac a Krupanj.
Bylo vybráno přes 27 000 Kč.
Za ně jsme pořídili
polštáře a přikrývky
pro nejchudší z vyplavených.
Děkujeme i za dar školních brašen.
Zde si můžete prohlédnout foto
z předávní vašich darů.
Ještě jednou díky za vaši štědrost.Právě připojeni - hostů: 866 

DOPORUČENÉ KNIHY

Alexander DORIN

SREBRENICA

Právě (19.12.2013) vyšla výborná kniha.

Alexander Dorin, Švýcar s jihoslovanskými kořeny, odhaluje snad největší mediální a politický podvod, který byl na nás dosud spáchán. Českému čtenáři přináší mnoho otřesných faktů a dosud chybějících informací. Kniha zároveň nepřímo ukazuje na hanebnou úroveň české mediální scény. Její čtení nedoporučujeme zarytým pravdoláskařům. Mohla by u nich vyvolat silnou depresi či infarkt.

Po přečtení se budete na svět dívat docela jinak.

Cena: 330 Kč + poštovné+balnéObjednávky na:

http://www.amabilis.cz/botanika/eshop/0/0/5/125-SREBRENICA
DOPORUČENÁ KNIHA:Prof. Dr. Rajko Doleček

Necenzurované obrazy II.

Kniha plná faktů z nedávné historie Evropy, jejichž zveřejnění se mnohým mocným dnešního světa nelíbí. Ukazuje na pravé viníky posledních balkánských válek a krvavého rozpadu Jugoslávie. Čtení této knížky vás nenechá lhostejnými.
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
Všichni netrpíme ztrátou paměti Tisk Email

Sobota, 12. května 2012 / Miroslav LazanskiDobrovolnická ulice v Sarajevu, 20 let poté …

Co je to za lidi, co je to za místo, kde neexistuje dokonce ani úcta k mrtvým? Televizní záběry z pietního shromáždění za zabité příslušníky JNA (Jugoslávská lidová armáda) v Dobrovolnické ulici (Dobrovoljačka) v Sarajevu, 20 let po jejich zabití: příbuzní a přátelé truchlí, zatímco větší skupina občanů Sarajeva pokřikuje urážky, přesněji řečeno řve. Mezi nimi je kordon policie. Obraz státu Bosna a Hercegovina, která

usiluje o vstup do EU? Jelikož ne všichni trpíme kolektivní amnézií, pojďme si zavzpomínat …

Válka v BaH nezačala prvním výstřelem v Sarajevu, střet začal vpádem chorvatské armády a muslimských polovojenských jednotek do Bosenského Brodu, povražděním srbského obyvatelstva v Sijekovci. JNA se podařilo zastavit další postup chorvatských a muslimských sil k Doboji a Travniku, aby hned nato chorvatské síly z Livna a Tomislavgradu, spolu s regulérními chorvatskými jednotkami ze Splitu vyrazily na Kupres z jižní strany. Všechny srbské vesnice po Kupres lehly popelem, obyvatelé, kterým se nepodařilo utéct, byli povražděni. JNA zastavila i tento postup, takže plán propojení Posaviny a západní Hercegoviny ztroskotal. Toto všechno se odehrávalo koncem března a prvních několik dní v dubnu 1992, kdy BaH stále nebyla mezinárodně uznána jako stát, v době, kdy formálně stále ještě byla součástí Jugoslávie.Po Kupresu následovalo Sarejevo. Až do této chvíle JNA hrála klíčovou roli při zmírňování napětí a fungovala jako změkčovací zóna mezi znepřátelenými stranami. V těchto dnech se náměstek velitele Druhé vojenské oblasti JNA, generálmajor Muharem Fetahagić obrací k divákům TV Sarajevo a apeluje, aby přestaly střety na sarajevských ulicích, aby se přestalo s útoky na letiště Butmir, kasárny JNA Jajce a Lukavica, na Velitelství Druhé vojenské oblasti, na Vojenskou nemocnici. Generál Fetahagić upozorňuje, že má být dodržována dohoda mezi stranickými lídry a veliteli Druhé vojenské oblasti o přerušení střetů, a že cokoliv jiného vede ke katastrofě.

Komplikace v Sarajevu začaly rozdělením policejních složek Ministerstva vnitra, vyhozením Srbů z řad speciálních jednotek policie. Současně začaly obecně útoky a pochody na policejní stanice v Sarajevu, a také v celé BaH. Všechny policejní stanice v Sarajevu a zbraně, které se v nich nacházely, kromě policejní školy ve Vracech, převzali příslušníci „Zelených baretů“ a „Patriotské ligy“ a sami sebe vyhlásili za obránce Sarajeva. Po první noci, kdy se městem ozývaly nepřerušované výstřely a exploze, ráno, na výzvu televize, občané vyšli do ulic a zamířili k budově Městské radnice, vešli do haly a požadovali, aby celé vedení rezignovalo a okamžitě vypsalo nové volby. Alija Izetbegović přišel hned do haly Radnice, a byl tam vypískán a z haly vypuzen.Pro Sarajevo začínají dny a noci nejistoty. Střílí se na všechny objekty JNA ve městě, kradou se vojenská vozidla, budova Velitelství Druhé vojenské oblasti je obklíčena příslušníky Zelených baretů a Patriotské ligy. Ti přepadávají vojenské byty, rabují, odvádějí lidi na takzvané informativní rozhovory, terorizují rodiny příslušníků JNA. Budova Velitelství Druhé vojenské oblasti byla napadena, muslimské jednotky na ni střílí z míst u Pivovaru, Ekonomické školy, z oblasti rozmístění hasičské brigády. Rádio a TV Sarajevo vedou nepřetržitou propagandistickou válku proti JNA. Mafián Jusuf Juka Prazina se stává pánem životů a smrti Srbů v Sarajevu. Když se menší jednotka JNA pokusila rozdělit znepřátelené strany na Ilidži, „Zelené barety“ zatýkají osm

vojáků JNA u Butmiru. Zatčení vojáci JNA byli odvedeni do Sokolovićovi kolonie, týráni a biti. Na Kovačích nad Baščaršijí Zelené barety obsazují kolonu kamionů JNA stojící na silnici, když čekala až projde pohřební průvod.

Prvního května proběhl útok na továrnu na výbušniny ve Vitezu a spojovací rádiové středisko JNA na hoře Vlašić. Druhého května byl napaden Dům JNA v Sarajevu a Vojenská nemocnice, na kterou bylo stříleno z ručního protitankového granátometu a bezzákluzových děl. Bylo napadeno i Školicí středisko JNA ve městě a na nedalekém polygonu v Pazarići bylo zadržováno 250 žáků a kadetů vojenských škol. Na budovu Velitelství Druhé vojenské oblasti byla zahájena palba z kulometů, minometů a dělostřelectva. V budově jsou mrtví a ranění. Veškeré výzvy, aby útoky byly přerušeny pro evakuování mrtvých a zraněných, z budovy Velitelství, muslimská strana odmítá a pokračuje s palbou.

Komplikace v Sarajevu začaly rozdělením policejních složek Ministerstva vnitra, vyhozením Srbů z řad speciálních jednotek policie. Současně začaly obecně útoky a pochody na policejní stanice v Sarajevu, a také v celé BaH. Všechny policejní stanice v Sarajevu a zbraně, které se v nich nacházely, kromě policejní školy ve Vracech, převzali příslušníci „Zelených baretů“ a „Patriotské ligy“ a sami sebe vyhlásili za obránce Sarajeva. Po první noci, kdy se městem ozývaly nepřerušované výstřely a exploze, ráno, na výzvu televize, občané vyšli do ulic a zamířili k budově Městské radnice, vešli do haly a požadovali, aby celé vedení rezignovalo a okamžitě vypsalo nové volby. Alija Izetbegović přišel hned do haly Radnice, a byl tam vypískán a z haly vypuzen.V takové situaci se prezident Předsednictví BaH Alija Izetbegović vrací z Lisabonu do Sarajeva. Byl zadržen v kasárnách JNA v Lukavici, kde mu byla zajištěna plná osobní bezpečnost. Byl seznámen se situací ve městě a požádán, aby muslimské straně nařídil přerušení palby a zajištění evakuace Velitelství Druhé vojenské oblasti se všemi zahynulými a zraněnými příslušníky JNA. Izetbegović všechno akceptoval, souhlasil s tím, aby jel v obrněném transportéru OSN spolu s generály Kukanjcem a MacKenziem v čele kolony JNA. Před odjezdem do Lisabonu převedl Izetbegović písemně veškeré své pravomoci na Ejupa Ganiće. 

Útok na kolonu JNA v Dobrovolnické ulici, z éteru přichází vzkaz příslušníkům „Zelených baretů“: „Zabijte Aliju“. Hlas dodává: „Kljujo, této operaci velím já“. V Sarajevu dobře vědí, čí hlas to byl. Dobrovolnická byla pokusem zabít Aliju Izetbegoviće. Z vlastní strany. A obvinit JNA. Proto takový postoj oficiálního Sarajeva vůči tragédii zabitých příslušníků JNA.

Zdroj: http://www.nspm.rs/ překlad NK