Děkujeme všem dárcům
za finanční prostředky pro
občany vytopených srbských
měst Obrenovac a Krupanj.
Bylo vybráno přes 27 000 Kč.
Za ně jsme pořídili
polštáře a přikrývky
pro nejchudší z vyplavených.
Děkujeme i za dar školních brašen.
Zde si můžete prohlédnout foto
z předávní vašich darů.
Ještě jednou díky za vaši štědrost.Právě připojeni - hostů: 867 

DOPORUČENÉ KNIHY

Alexander DORIN

SREBRENICA

Právě (19.12.2013) vyšla výborná kniha.

Alexander Dorin, Švýcar s jihoslovanskými kořeny, odhaluje snad největší mediální a politický podvod, který byl na nás dosud spáchán. Českému čtenáři přináší mnoho otřesných faktů a dosud chybějících informací. Kniha zároveň nepřímo ukazuje na hanebnou úroveň české mediální scény. Její čtení nedoporučujeme zarytým pravdoláskařům. Mohla by u nich vyvolat silnou depresi či infarkt.

Po přečtení se budete na svět dívat docela jinak.

Cena: 330 Kč + poštovné+balnéObjednávky na:

http://www.amabilis.cz/botanika/eshop/0/0/5/125-SREBRENICA
DOPORUČENÁ KNIHA:Prof. Dr. Rajko Doleček

Necenzurované obrazy II.

Kniha plná faktů z nedávné historie Evropy, jejichž zveřejnění se mnohým mocným dnešního světa nelíbí. Ukazuje na pravé viníky posledních balkánských válek a krvavého rozpadu Jugoslávie. Čtení této knížky vás nenechá lhostejnými.
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
Kosovská osvobozenecká armáda mučila civilisty v Kosovu a Metochii Email

Deník „Politika“ 9. Dubna 2009:

BBC: Kosovská osvobozenecká armáda mučila civilisty v Kosovu a Metochii

Mezi 2000 nezvěstných osob jsou Srbové, Albánci a Romové, uvádí prameny této mediální instituce z Londýna.Po obsáhlém vyšetřování provedeném v Kosovu a Metochii a v severní Albánii dospěl zpravodaj BBC k závěrům, že příslušníci kosovské osvobozenecké armády (UÇK) unášeli, mučili a v některých případech též zabíjeli civilisty během nepokojů v roce 1999, ale i později. Podle odhadů jsou mezi těmito dvěma tisíci nezvěstných kosovští Srbové, Albánci a Romové, uvádějí prameny BBC. 

Snímek místa kde byly spáchány válečné zločiny

Reportéři BBC dále zjistili, že k únosům docházelo i po oficiálním ukončení války v červnu 1999 po příchodu jednotek NATO a OSN do této jihosrbské provincie. „Premiér“ Kosova a Metochie Hashim Thaçi, tehdejší velitel a politický představitel UÇK tyto informace odmítá. Thaçi řekl, že „si je vědom zneužití uniforem UÇK jednotlivci“ během války, ale že se tato ozbrojená formace „distancuje od takových aktů“ k nimž docházelo pouze ojediněle.“ Během vyšetření reportéři BBC dále zjistili, že jednotlivci byli věznění v severní Albánii a byli následně zabíjení kvůli obchodu s orgány. Důkazy, které vyšetřovatelé OSN shromáždili, údajně byly mezinárodním soudním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY) v Haagu zničeny.

Otec s fotkou syna zmizelého v roce 1999 - Uprchlici na hraničním přechodu Jarinje

 Jeden bývalý vězen UÇK, Albánec z Kosova a Metochie, který byl vězněn v severoalbánském místě Kukësh souhlasil s poskytnutím rozhovoru novinářům BBC s podmínkou zachování jeho anonymity, protože má strach o svůj život a svoji rodinu.„Lidé byli mučení v chodbách“, uvedl. „ Příslušníci UÇK vcházeli do místnosti v pětičlenných až šestičlenných skupinách aby nás vyslýchali. Měli nože, pistole i samopaly.““Během svědectví tento bývalý vězen potvrdil, že v Kukëshi byli lidé různých národností včetně Srbů.„Když někoho mučili, bylo slyšet, jak volá matku ve svém rodném jazyce. Noci byly tiché a ten křik byl zřetelně slyšet – během mučení i později.“Prameny BBC v Kukëshi uvádějí, že v místním vězení bylo zabito 18 lidí. Svíčky se zapalují živým i mrtvým. V Prizrenu, na západě Kosova a Metochie, zapaluje Srbka Brankica Antić v kostele svíčku i za svého manžela Zlatka. Říká, že jejího manžela v červenci 1999 unesli příslušníci  UÇK. To se, dle jejího tvrzení, stalo šest týdnů poté, co vojáci NATO a OSN převzali nad Kosovem a Metohií mezinárodní správu. Zlatko je jeden z asi 400 Srbů, u nichž se podle tvrzení Sdružení rodin zmizelých a unesených ztrácí všechny stopy po ukončení války v této jihosrbské provincii. Sdružení uvádí, že dalších 150 Srbů zmizelých během války je vedeno jako nezvěstných.

--------------------------------------------------

Žalobce pro válečné zločiny očekává reakci EULEXu

Údaje, které zveřejnila BBC, jsou shodné s informacemi, které má k dispozici Žalobce pro válečné zločiny Republiky Srbsko. Tento žalobce očekává reakci EULEXu a albánských orgánů činných v trestním řízení.

 „Máme i mnoho dalších údajů, které dokazují naše tvrzení, že se na severu Albánie obchodovalo s lidskými orgány. Pracujeme na tomto případu už rok, ale naše pravomoc je omezená. Očekáváme, že ve spolupráci s jinými mezinárodními institucemi dosáhneme výsledku a tento případ bude uzavřen“ uvedl pro deník „Politika“ Bruno Vekarić, mluvčí Žalobce pro válečné zločiny Republiky Srbsko.

Vyšetřování proti Fatmiru Limajovi

Žalobce pro válečné zločiny Republiky Srbsko dostal povolení Haagského tribunálu, aby vyšetřil případ Farmira Limaje, který ICTY nezpracoval. Jedná se o pět nebo šest zločinů, o nichž se v tomto procesu hovořilo, ale nebyly vyšetřeny.

Fatmir Limaj, bývalý velitel UÇK, byl v Haagu zproštěn obvinění z válečných zločinů nad srbským obyvatelstvem a Albánci, kteří nebyli loajální k UÇK. Obviněn byl ze zločinů ve vesnici Klečka, kde se nacházel štáb a krematorium, v němž byly páleny srbské obětí.

Vyšetřování zahrnuje ještě dalších 28 příslušníku UÇK.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpracoval a ze srbského originálu přeložil Zoran Lešević-člen občanského sdružení Přátelé Srbů na Kosovu.