Děkujeme všem dárcům
za finanční prostředky pro
občany vytopených srbských
měst Obrenovac a Krupanj.
Bylo vybráno přes 27 000 Kč.
Za ně jsme pořídili
polštáře a přikrývky
pro nejchudší z vyplavených.
Děkujeme i za dar školních brašen.
Zde si můžete prohlédnout foto
z předávní vašich darů.
Ještě jednou díky za vaši štědrost.Právě připojeni - hostů: 1049 

DOPORUČENÉ KNIHY

Alexander DORIN

SREBRENICA

Právě (19.12.2013) vyšla výborná kniha.

Alexander Dorin, Švýcar s jihoslovanskými kořeny, odhaluje snad největší mediální a politický podvod, který byl na nás dosud spáchán. Českému čtenáři přináší mnoho otřesných faktů a dosud chybějících informací. Kniha zároveň nepřímo ukazuje na hanebnou úroveň české mediální scény. Její čtení nedoporučujeme zarytým pravdoláskařům. Mohla by u nich vyvolat silnou depresi či infarkt.

Po přečtení se budete na svět dívat docela jinak.

Cena: 330 Kč + poštovné+balnéObjednávky na:

http://www.amabilis.cz/botanika/eshop/0/0/5/125-SREBRENICA
DOPORUČENÁ KNIHA:Prof. Dr. Rajko Doleček

Necenzurované obrazy II.

Kniha plná faktů z nedávné historie Evropy, jejichž zveřejnění se mnohým mocným dnešního světa nelíbí. Ukazuje na pravé viníky posledních balkánských válek a krvavého rozpadu Jugoslávie. Čtení této knížky vás nenechá lhostejnými.
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
Politika Spojených států vůči Jugoslávii Email

(National Security Decision Directive 133, 14. březen 1984)

Jak ukázala mezi-agenturní zpráva o politice Spojených států vůči Jugoslávii, nezávislá, ekonomicky životaschopná, stabilní a vojensky způsobilá Jugoslávie slouží západním a US zájmům. Jugoslávie je důležitou překážkou sovětskému expanzionizmu a hegemonii v jižní Evropě. Jugoslávie také slouží zemím východní Evropy jako užitečná připomínka výhod nezávislosti na Moskvě a prospěchu z přátelských vztahů se Západem.

Těžká finanční situace, které Jugoslávie čelí, by mohla vážně ohrozit schopnost Jugoslávie udržet tuto politiku, která nejlépe slouží našim zájmům. Musíme úzce spolupracovat s našimi spojenci a dalšími hlavními průmyslovými demokraciemi v podpoře jugoslávského odhodlání zůstat nezávislou a životaschopnou silou na jižním křídle Varšavské smlouvy. Je v US zájmech, aby Jugoslávie byla schopna odolat tlakům ze strany Sovětského svazu a Varšavské smlouvy. Budeme také pokračovat v povzbuzování jugoslávské dlouhodobé vnitřní liberalizaci.

 

V rámci prosazování naší zavedené politiky podpory nezávislosti, územní celistvosti a národní jednoty Jugoslávie jsem stanovil, že budou podniknuta následující opatření:

 

            US budou pokračovat ve své úzké spolupráci s dalšími přátelskými zeměmi v podpoře jugoslávského úsilí překonat své finanční obtíže. Budeme se snažit rozšířit US ekonomické vztahy s Jugoslávií tak, aby z toho měly prospěch obě země; a aby to posílilo jugoslávské vazby na průmyslové demokracie. US politikou bude prosazovat trend směřující k efektivní, tržně orientované jugoslávské ekonomické struktuře.

 

            US budou pokračovat v dobře fungujícím dialogu s jugoslávskými představiteli o tématech oboustranného zájmu. Využijeme příležitost, kterou poskytují oficiální návštěvy na vysoké úrovni, abychom zdůraznili US podporu jugoslávské nezávislosti, územní celistvosti a národní jednotě. Naše politika bude pokračovat v povzbuzování Jugoslávie v tom, aby hrála řídící roli v Hnutí nezúčastněných zemí a bránila kubánskému a sovětskému vlivu v této organizaci.

 

            US budou usilovat o vojenskou spolupráci s touto zemí ve shodě se stanovenou politikou zbrojních dodávek vůči Jugoslávii a v souladu s politikou stanovenou v NSDD-5. US budou podporovat prodej zbraní a vybavení Jugoslávii, který si vyžadují potřeby její legitimní obrany, pokud takové případy nastanou. Prodej bude vázán na náležité garance ochrany technologií a finanční vyrovnání. US budou podněcovat západoevropské spojence, aby sledovaly podobnou politiku.

 

GSMIA. US dojednají General Security of Military Information Agreement mezi vládou US a vládou Jugoslávie.

 

MOU. Vláda US zhodnotí existující Memoranda of Understanding, která se týkají dodávek technologií ve světle současných standardů, které jsou mnohem přísnější než ty z konce 70. let. Z tohoto hlediska provede vláda US mezi-agenturní zhodnocení přiměřenosti MOUs s Jugoslávií a zvláště pak je porovná se švédskými a rakouskými MOUs. Poté bude vláda US informovat vládu Jugoslávie, zda existující MOUs vyžadují modifikaci či zda jsou přiměřená.

 

Ronald Reagan

Zdroj: http://www.fas.org/irp/offdocs/nsdd/nsdd-133.htm