Děkujeme všem dárcům
za finanční prostředky pro
občany vytopených srbských
měst Obrenovac a Krupanj.
Bylo vybráno přes 27 000 Kč.
Za ně jsme pořídili
polštáře a přikrývky
pro nejchudší z vyplavených.
Děkujeme i za dar školních brašen.
Zde si můžete prohlédnout foto
z předávní vašich darů.
Ještě jednou díky za vaši štědrost.Právě připojeni - hostů: 3151 

DOPORUČENÉ KNIHY

Alexander DORIN

SREBRENICA

Právě (19.12.2013) vyšla výborná kniha.

Alexander Dorin, Švýcar s jihoslovanskými kořeny, odhaluje snad největší mediální a politický podvod, který byl na nás dosud spáchán. Českému čtenáři přináší mnoho otřesných faktů a dosud chybějících informací. Kniha zároveň nepřímo ukazuje na hanebnou úroveň české mediální scény. Její čtení nedoporučujeme zarytým pravdoláskařům. Mohla by u nich vyvolat silnou depresi či infarkt.

Po přečtení se budete na svět dívat docela jinak.

Cena: 330 Kč + poštovné+balnéObjednávky na:

http://www.amabilis.cz/botanika/eshop/0/0/5/125-SREBRENICA
DOPORUČENÁ KNIHA:Prof. Dr. Rajko Doleček

Necenzurované obrazy II.

Kniha plná faktů z nedávné historie Evropy, jejichž zveřejnění se mnohým mocným dnešního světa nelíbí. Ukazuje na pravé viníky posledních balkánských válek a krvavého rozpadu Jugoslávie. Čtení této knížky vás nenechá lhostejnými.
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
Zprava UNIMIK Email

Zpráva UNMIK zamlčela kontaminaci olovem v utečeneckých táborech.

V nejnovější zprávě pro radu bezpečností OSN generální tajemník OSN připomněl že „kosovské ministerstvo pro menšiny a návrat“ vzalo na sebe odpovědnost za „obecnou kontrolu a financovaní vedení tábora Osterode“, který se nachází v severním Kosovu, ale zamlčelo novou aféru s olovem, která se objevila po provedených krevných testech u dětí, jež v tomto táboře žijí. Jejich hladina olova v krvi zůstala dramaticky vysoká.

Na počátku roku 2006 UNMIK vyzval obyvatele utečeneckých táborů v severním Kosovu (Romy, Aškaly, kosovské Egypťany), aby se přestěhovali do nově zrekonstruovaného bývalého francouzského vojenského tábora.

Obyvatelé tábora se odmítali stěhovat, protože Osterode je vzdáleno pouhých padesát metrů od původního tábora a nachází se v místě, které je kontaminováno olovem z blízkých dolů Trepča.

Je vcelku ironické, že testy, které se provedly v Osterode, ukazují vyšší hladinu kontaminace než bývalý tábor. UNMIK přesto dosud nezaujal žádné stanovisko.

UNMIK byl často přizván, aby našel řešení zdravotní krize, která panuje v táboře. V srpnu 2006 výbor pro lidská práva OSN vyzval UNMIK, aby přesídlil obyvatele, obětem otráveným olovem zajistil adekvátní lékařskou péči a dokonce aby zajistil právní kroky k odškodnění za újmu na zdraví těchto lidí.

V září 2006 světová zdravotnická organizace začala v nově otevřeném táboru Osterode léčbu, jež byla po několika měsících ukončena.UNMIK tvrdil že léčba byla úspěšná, tak nebylo třeba dále pokračovat. Avšak ostatní a mezi nimi i představitele UNICEF uvedli, že projekt byl zastaven kvůli nedostatku financi.

Již osm let uplynulo od první zprávy o zdravotní krizi v kontaminovaných táborech v Kosovské Mitrovici a tento stav trvá dodnes. Jsme rádi, že se za několik dní na tato místa podíváme.