Děkujeme všem dárcům
za finanční prostředky pro
občany vytopených srbských
měst Obrenovac a Krupanj.
Bylo vybráno přes 27 000 Kč.
Za ně jsme pořídili
polštáře a přikrývky
pro nejchudší z vyplavených.
Děkujeme i za dar školních brašen.
Zde si můžete prohlédnout foto
z předávní vašich darů.
Ještě jednou díky za vaši štědrost.Právě připojeni - hostů: 1517 

DOPORUČENÉ KNIHY

Alexander DORIN

SREBRENICA

Právě (19.12.2013) vyšla výborná kniha.

Alexander Dorin, Švýcar s jihoslovanskými kořeny, odhaluje snad největší mediální a politický podvod, který byl na nás dosud spáchán. Českému čtenáři přináší mnoho otřesných faktů a dosud chybějících informací. Kniha zároveň nepřímo ukazuje na hanebnou úroveň české mediální scény. Její čtení nedoporučujeme zarytým pravdoláskařům. Mohla by u nich vyvolat silnou depresi či infarkt.

Po přečtení se budete na svět dívat docela jinak.

Cena: 330 Kč + poštovné+balnéObjednávky na:

http://www.amabilis.cz/botanika/eshop/0/0/5/125-SREBRENICA
DOPORUČENÁ KNIHA:Prof. Dr. Rajko Doleček

Necenzurované obrazy II.

Kniha plná faktů z nedávné historie Evropy, jejichž zveřejnění se mnohým mocným dnešního světa nelíbí. Ukazuje na pravé viníky posledních balkánských válek a krvavého rozpadu Jugoslávie. Čtení této knížky vás nenechá lhostejnými.
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
SVĚDECTVÍ: Dívala jsem se, jak Haradinaj mučí a zabíjí srbské policisty Tisk Email

Pátek, 25. července 2014Je 15 let příliš dlouhá doba na vzpomínky? Zdaleka nestačilo, že před šesti lety, v průběhu vyšetřování a výslechu svědků, byla do detailu podrobně popsána řada zvěrstev spáchaných Ramushem Haradinajem na Srbech, a·to od svědků "z první ruky". Dnes se v·srbském tisku objevila nesmyslná tvrzení a senzacechtivé tituly, jako například: "srbská podpora Haradinajovi". List Bilic proto připomíná některá stará, ale i·nová svědectví proti bývalému ministerskému předsedovi kosovsko-albánsé vlády Ramushi Haradinajovi.

Svědectví Albánky Lj. K. odhalilo brutalitu Haradinaje:

"Dívala jsem se, jak Haradinaj mučí a zabíjí srbské policisty."

O zvěrstvech Ramushe Haradinaje (40) poskytli nejvíc důkazů Albánci, kteří byli jeho oběťmi a ti, kteří nechtěli mlčet o zločinech, kterých byli svědky.

Poslední svědkyně přijela právě před osmi dny z Kosova a Metochie, aby svědčila o zločinu, na kterém se Haradinaj osobně účastnil. Byl o tom informován deník "Blic" na úřadu srbského Státního zástupce pro válečné zločiny.

Se svědectvím Albánky Lj. K. (42), které odhalilo Haradinajovu brutalitu, byl seznámen i žalobce soudu v Haagu (ICTY). Svědkyně byla v květnu roku 1998 unesena se skupinou albánských a romských žen a převezena do tábora UÇK na hoře Junik v blízkosti hranice s Albánií. Jakmile vstoupili do tábora, naskytl se uneseným ženám hrozný pohled. Dva znetvoření srbští policisté byli přivázáni ke stromu. Policisté, jako se později dozvěděla lj.K., byli uneseni blízko obce Rastavica.

Ženy viděly, že policistům byly odříznuty části těla a vydloubány oči, a do ran jim byla sypána sůl. Policisté byli stále naživu a plakali v hrozných bolestech. Podle výpovědi LJ. K. se pak Haradinaj přiblížil k mučeným policistům se zapnutou vysílačkou naladěnou na frekvenci srbské policie. Vytáhl nůž a začal je podřezávat. Policisté v křiku umírali, což mohli slyšet jejich kolegové. Úřad Srbské prokuraturu uvedl, že se pokusí získat zvukovým záznam tohoto strašlivého zločinu (policejní nahrávku odpovídající policejní frekvence z toho dne - p.p.).

Podle svědectví Lj. K. se Haradinaj po zabití policistů obrátil k uneseným ženám. Jí svázal ruce ostnatým drátem, od kterého má svědkyně dodnes jizvy, a znásilnil ji. Současně nešťastnou ženu sekal po těle nožem, kterým zabil policisty. Ještě několik dalších žen ze skupiny Haradinaj znásilnil a mučil.Lj. K. po několika dnech byla zařazena do skupiny určených k·popravě, ale podařilo se jí uprchnout a·zmizet. Lj. K. vypověděla, že slyšela od jiných Albánců, že Haradinajovi lidé zabili jejího otce tak, že přišli oblečeni v uniformách srbské policie a·požádali ho, aby vyšel před dům. Když vyšel ven, usekli mu hlavu.

Svědek, Albánec z Kosova, kterého srbská prokuratura vyslechlo před osmi dny, hovořil o zločinech Haradinaje, kterého znal osobně. Jeho identita nebude zveřejněna z bezpečnostních důvodů. Popsal, jak ho v roce 1998 mučila skupinou Haradinajových lidí, protože dobrovolně spolupracoval se Srby. Chtěl ten případ hlásit oddělení ministerstva vnitra v Džakovici, ale srbští policisté ho vyhodili ze stanice. Tento svědek zažil v roce 1999 velké neštěstí, když do jeho domu vpadl Haradinaj se čtyřmi dalšími teroristy.

"V domě byli dva moji bratři, moje manželka, pětiletý syn a já. Vpadli dovnitř v přestrojení. Jsem si jistý, že to byli oni, protože poznám Haradinajův hlas. Jeden z mých bratrů se schoval ve studni. My jsme zůstali v domě.

Ženu a dítě mi odvedli ven a nás zadrželi v domě. Uslyšel jsem výstřely," popsal situaci svědek. 
Vypověděl, že později, když mohl vyjít ven, našel tělo svého pětiletého syna. V jeho jícnu a žaludku byly zabodnuty nože. Žena byla zabita výstřely do hrudi.

"Z hrdla mého syna, do kterého byl zaboden nůž, ještě vytékala krev. Na to nemohu nikdy zapomenout," řekl tento nešťastný muž. 

O Haradinajových zločinech u Radoničského jezera vypověděli další Albánci. Jejich příbuzní a přátelé tam byli zavražděni, protože odmítli vstoupit do Haradinajovy jednotky.

Srbské státní zastupitelství disponuje údaji, že se Haradinaj v roce 2000 jako zástupce velitele kosovské policie (KPS) snažil vypořádá s "nevhodnými" svědky. On a  dalších 30 členů KPS přišli do domu rodiny Musajových. Členové této rodiny se včas dověděli, kdo k nim dorazí. Pak došlo k vyřizování účtů, přičemž byl Haradinaj vážně zraněn.

S vraždami svědků začal Haradinaj bezprostředně po skončení války (1999) a v roce 2003 to vyvrcholilo, když byli zabiti čtyři chránění svědci. Toho roku byl zabit Tahir Zemalj se svým synem Enisem a jeho bratranec Hassan. Tahir byl vojenským velitelem FARC v zóně Dukadžin (součást Metochie), kde Haradinaj velel oddílům UÇK. FARC vytvořila politická strana Ibrahima Rugovy (bývalý, dnes už zesnulý, ilegální a pak i oficiální prezident kosovských Albánců - p.p.). Obžaloba soudu pro bývalou Jugoslávii v Haagu (ICTY) uzavřel s Tahirem Zemaljem dohodu, že bude svědčit o zločinech Haradinaje, ale svědek byl zabit, což popisuje i bývalá hlavní žalobkyně soudu ICTY Carla del Ponte ve své knize "Lov na válečné zločince".Hradinaj byl soudem v Haagu osvobozen a·vrátil se jako nevinný na Kosovo.

Mluvčí haagského tribunálu sdělila redakci bělehradského Blicu, že pro předkládání nových důkazů jsou pravidla Tribunálu přísná a·Obžaloba má omezené možnosti. Nové důkazy jsou připuštěny pouze v případě, že odvolací senát soudu konstatuje, že nebyly k dispozici v době procesu a·jsou relevantní a·důvěryhodné. Existuje domněnka, že srbské Státní zastupitelství pro stíhání válečných zločinů v·Bělehradě má takové důkazy.

- - -

Zdroje:
facebookreporter.org  a 
blic.rs

překlad vh