Děkujeme všem dárcům
za finanční prostředky pro
občany vytopených srbských
měst Obrenovac a Krupanj.
Bylo vybráno přes 27 000 Kč.
Za ně jsme pořídili
polštáře a přikrývky
pro nejchudší z vyplavených.
Děkujeme i za dar školních brašen.
Zde si můžete prohlédnout foto
z předávní vašich darů.
Ještě jednou díky za vaši štědrost.Právě připojeni - hostů: 849 

DOPORUČENÉ KNIHY

Alexander DORIN

SREBRENICA

Právě (19.12.2013) vyšla výborná kniha.

Alexander Dorin, Švýcar s jihoslovanskými kořeny, odhaluje snad největší mediální a politický podvod, který byl na nás dosud spáchán. Českému čtenáři přináší mnoho otřesných faktů a dosud chybějících informací. Kniha zároveň nepřímo ukazuje na hanebnou úroveň české mediální scény. Její čtení nedoporučujeme zarytým pravdoláskařům. Mohla by u nich vyvolat silnou depresi či infarkt.

Po přečtení se budete na svět dívat docela jinak.

Cena: 330 Kč + poštovné+balnéObjednávky na:

http://www.amabilis.cz/botanika/eshop/0/0/5/125-SREBRENICA
DOPORUČENÁ KNIHA:Prof. Dr. Rajko Doleček

Necenzurované obrazy II.

Kniha plná faktů z nedávné historie Evropy, jejichž zveřejnění se mnohým mocným dnešního světa nelíbí. Ukazuje na pravé viníky posledních balkánských válek a krvavého rozpadu Jugoslávie. Čtení této knížky vás nenechá lhostejnými.
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
Otevřený dopis ruskému lidu - udeřte je tím, čemu nejlépe rozumějí! Tisk Email

Sobota, 26. července 2014Na srbském internetu obíhá text, jehož autor se skrývá pod pseudonymem Voron Ravenski. Shrnuje zkušenosti, jak ze srbského národa, bojovníka za svobodu a ochránce multietnické, multireligiózní sociálně založené společnosti, udělaly státy NATO a vlastní 5. kolona médií, nevládních organizací a kolaborujících politiků zbídačený, poslušný a·nemohoucí národ potácející se v·chronické krizi. Text bude jistě zajímavý i pro všímavého českého čtenáře, který už ví, že vše, co je popisováno v·textu se dnes na Ukrajině již děje.

---

Vším, co se nyní děje v Novorusku jsme si již prošli. Nejlépe ze všech na světě jsme pocítili akce, taktiky a strategie onoho zlého vládce.
Dvojí standardy:

Každá pravda a morálka jsou nejpřísněji zakázány. Když vy použijete armádu, je to příliš velké použití síly. Když oni bombardují děti, pak je to boj proti terorismu. A·zavádění demokracie.

Nekonečné jednání:

Nejlepší způsob, jak rozředit protivníkův úspěch je donutit ho, aby neustále vysvětlovat, obhajoval a přehodnocoval svou činnost. Tato jednání umožňují přesun vojenské a informační efektivity. Umožňuje to demoralizovat odpůrce a z jeho vůdců dělat poražené.

Vytváření sváru:

Soupeř se rozdělí na měkké a tvrdé křídlo. Defenzivní válčení v dlouhodobém horizontu vytváří na tvrdém křídle nervozitu a oprávněně je rozčiluje. Taktika “krok vpřed, krok vzad“ je nejlepší cestou k nezdaru. Vytváří velmi silnou opozici zastáncům tvrdého křídla proti použití vojsk. Z měkkého křídla dělá defétisty. Pak po nějaké době se objeví liberální - demokraté, kteří ničí ducha národa metodou trvalého lhaní. Za nimi pak následuje organizovaná nespokojenost a pád.

Zvykání si na zradu:

Na začátku budou lidé velmi rozzlobení na otevřené volní po zradě. Poté si zvyknou. Na konci je poslechnou a na konci všeho pod vlivem řízených médií ji přijmou.

Zvykání si porážku:

Silná vojenská moc se stává bezmocnou, pokud jsou lidé po určité době ochotni akceptovat porážku. To jde ruku v ruce s relativizací cílů a s přehodnocováním vlastní role.

Uprchlíci:

Pohled na kolony uprchlíků je smutná událost. Po určité době se objeví dobře vyškolené tóny o etnických rozdílech domácích a přibyvších. Nadávání "přilezlým" a vymýšlení jejich údajných privilegií. Odsun rodin je humánní, ale také demotivuje bojovníky. Mezi ně se později vysadí zrádci, které vloží mezi argumenty tezi, že je mnohem jednodušší a lepší utéct za nimi.  Z toho vyplyne, že není za co bojovat. Utečme ...

Falešné sliby čili vylhaná ujištění):

Protivník slibuje, že nedojde k žádným zatčením. Samozřejmě je to lež. Cílem je, aby se pomstili bojovníkům, aby někomu v budoucnu nepřišlo na mysl znovu bojovat. To je následně podpořeno demokratickou tendencí prohlásit vlastní bojovníky za zbabělce a odeberou se jim jejich zásluhy. Nejlepší je, když později žebrají. To platí pro ty, kteří bojovali proti nám za fikci jakési svobody - takto to bude řečeno.

Vyhnání

Klíčovou věcí je uspořádat etnické čistky obyvatel některé oblasti. Bude se to prezentovat jako šíření demokracie a zabránění pokusu o etnickou čistku. Pozdější eventuální souzení těch, kteří to "trochu přehnali" je ve skutečnosti užitečné, protože se prezentuje jako projev úcty k prosazování spravedlnosti.

Vytvoření "demokracie":

Když je protivník zpasivněn, náhle se objeví bojovníci - otporovci1/, majdanovci. Po nich přijdou ekonomičtí experti, podvodníci všeho druhu a následuje krach ekonomiky, a nakonec rozpad státu. Nejlépe v kombinaci s etnickými třenicemi a s rozvojem etnické nenávisti a nespokojenosti.

Vytvoření kolektivního komplexu méněcennosti:

Ach, jak my za nic nestojíme, jak jsme líní ... Následuje další apatie, deprese, zmatenost a kolaps ...

Útok na tradiční hodnoty:

Kromě armády je nejdůležitější - změna Víry. Dát výsady nějakým novověrcům. Navíc, vyrukujte s tezí, že starověrci jsou "zabednění sedláci."

Pokud teď polevíte, stane se Ukrajina vaším nejzatvrzelejším a historickým nepřítelem, se kterým nebude mít nikdy klidnou hranici. Ona konec konců vznikla jako most, po kterém přijde vaše porážka a vám budou ukradeny přírodní zdroje. Dluhy u zlých vládců jsou stále větší a ten balón nemá podporu vůbec v ničem. Vaše nerosty by se jim náramně hodily a vy jako otroci. Musíte být opravdu naivní, pokud si myslíte, že vás nechají na pokoji. Kdyby to opravdu chtěli, tak by ani nezačali ...

Tak co dělat? Politika "třesení" nepřítelem je velmi efektivní, pokud je spojena s úspěchy na bitevním poli.

Záběry mrtvých dětí jsou již dostatečně silné. Do "svobodných" zemí ani nedorazila nebo je pohřbena pod jinými "informačními starostmi." Západní veřejné mínění je velmi sobecké a necitlivé. Jsou prvními, co zhloupli a jen málo koho to zajímá. Zanedlouho budou další mnohačetné oběti a lidé jimi budou nasyceni. První emotivní šok přejde.

Takže budete muset jednat účinněji. Jejich údery po posledním přeskupení (příměří) budou ještě dalekosáhlejší a brutálnější (už se tak děje - p.p.).

Praky nepomohou. Udeřte na ně tím, čemu nejlépe rozumí: dalekonosnými raketami, letadly, tanky a vrtulníky ...

Samozřejmě, že ne vašimi vojsky, protože válka by neměla být, ale osvobozeneckou armádou Novorusije, která by měla být jen "trochu" vyzbrojenější.

Válka je ošklivá a špinavá. Oni tvrdí, že se jim cizí malé války vyplatí. Proto je také dělají. A vy
vyhrajte.

Pro nás Srby je možná příliš pozdě. PRO VÁS RUSY NIKOLI!

- - -

1/ otporovci - členové hnutí Otpor, které iniciovalo v roce 2001 demonstrace za sesazení jugoslávského prezidenta Miloševiče. Později se ukázalo, že šlo o hnutí financované administrativou USA a z jeho řad se dnes rekrutují "odborníci" na různé barevné revoluce a revoluce typu "arabského jara". Jejich přítomnost potvrdily tiskové agentury v předjarních a jarních měsících na kyjevském Majdanu.

- - - -

Zdroj: facebookreporter

překlad vd a fč