Děkujeme všem dárcům
za finanční prostředky pro
občany vytopených srbských
měst Obrenovac a Krupanj.
Bylo vybráno přes 27 000 Kč.
Za ně jsme pořídili
polštáře a přikrývky
pro nejchudší z vyplavených.
Děkujeme i za dar školních brašen.
Zde si můžete prohlédnout foto
z předávní vašich darů.
Ještě jednou díky za vaši štědrost.Právě připojeni - hostů: 706 

DOPORUČENÉ KNIHY

Alexander DORIN

SREBRENICA

Právě (19.12.2013) vyšla výborná kniha.

Alexander Dorin, Švýcar s jihoslovanskými kořeny, odhaluje snad největší mediální a politický podvod, který byl na nás dosud spáchán. Českému čtenáři přináší mnoho otřesných faktů a dosud chybějících informací. Kniha zároveň nepřímo ukazuje na hanebnou úroveň české mediální scény. Její čtení nedoporučujeme zarytým pravdoláskařům. Mohla by u nich vyvolat silnou depresi či infarkt.

Po přečtení se budete na svět dívat docela jinak.

Cena: 330 Kč + poštovné+balnéObjednávky na:

http://www.amabilis.cz/botanika/eshop/0/0/5/125-SREBRENICA
DOPORUČENÁ KNIHA:Prof. Dr. Rajko Doleček

Necenzurované obrazy II.

Kniha plná faktů z nedávné historie Evropy, jejichž zveřejnění se mnohým mocným dnešního světa nelíbí. Ukazuje na pravé viníky posledních balkánských válek a krvavého rozpadu Jugoslávie. Čtení této knížky vás nenechá lhostejnými.
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
Odkaz Slobodana Miloševiče Email

Středa, 6. září 2017 / Marcus Papadopoulos (Global Research)Slobodan Miloševič se v devadesátých letech minulého století ocitl v extrémně těžké a smrtící situaci. Vlastně se to v té době týkalo všech Srbů na Balkáně a platí to až dodnes. Pan Miloševič stál proti Západu, vedenému Amerikou, následovanou Evropskou unií. Když si uvědomil, že Socialistická federální republika Jugoslávie nemůže být zachráněna, udělal Miloševič vše, co mohl, aby ochránil nově vytvořenou Federální republiku Jugoslávii a ochránil Srby žijící v Chorvatsku, Bosně, Kosovu a Metochii. A kvůli tomu Západ uvalil na FR Jugoslávii zločinné a nemilosrdné sankce.


A aby to bylo ještě horší, na světě nebyla žádná země, která by mohla panu Miloševičovi, či Srbům pomoci. Musíme si vzpomenout, že svět byl tehdy velmi odlišný od toho dnešního. V devadesátých letech všem vysoce vládla Amerika, která neměla žádné soupeře. Rusko bylo v důsledku kolapsu komunismu a Sovětského svazu na kolenou, zatímco Čína byla ve fázi vývoje.

I v této nebezpečné a riskantní situaci udržel pan Miloševič Jugoslávii mimo Západ – zachoval jí nezávislost i její národní průmyslové a finanční zdroje – a zachoval územní jednotu Srbska a Černé Hory a zároveň zajistil, že Kosovo a Metochie zůstaly nedílnou součástí Srbska. Jako všichni vůdci, udělal i pan Miloševič vážné chyby.  Byl to však pravý jugoslávský a srbský vlastenec, který se postaral, aby jeho země a lidé nedělali otroky Západu, či komukoliv jinému na světě.

Když byl Miloševič svržen Amerikou a Evropou vyvolanou kampaní, začala v říjnu 2000 západní kolonizace Srbska a Černé Hory. Dnes jsou Srbsko a Černá Hora Západem odděleny, mnohé z jejich národních průmyslových odvětví a zdrojů byly zprivatizovány a následně prodány cizincům. Mohli jsme vidět, jak byla jejich kdysi mohutná armáda zdecimována na příkaz Washingtonu a Bruselu a nacházejí se v zoufalé hospodářské situaci. Stručně řečeno, Srbsko a Černá Hora jsou nyní koloniemi a otroky USA a EU.

Srbové byli Západem naprosto pokořeni. To je hluboce znepokojující skutečnost. Všechno, co se od října 2000 v Srbsku a Černé Hoře stalo, pan Miloševič předpověděl – jeho slova byla vizionářská. V závěru byl Miloševič hradbou proti americkému a evropskému imperialismu, chorvatskému fašismu, bosensko-muslimskému fundamentalismu a albánskému organizovanému zločinu. Svět v současné době každou z těchto ohavných skupin velice trpí – Miloševičovo varování před nimi bylo tedy zcela správné. Miloševič dále bojoval za nezávislost a svrchovanost Srbska a za Srby, aby byli svobodní, měli sebedůvěru a mohli si vážit sami sebe.  Prezidentu Miloševičovi vzdávám poctu.

Proč Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) nestíhal představitele NATO a západní vůdce za válečné zločiny v Jugoslávii?

ICTY není žádným legitimním, ani řádným soudem. Financují ho USA a EU, a existuje jenom proto, aby ztrestal Srby za jejich odpor vůči Západu v devadesátých letech a varoval ostatní lidi na světě, co se jim může stát, pokud budou vzdorovat USA a NATO. Stručně řečeno, ICTY je chapadlem USA a NATO. Lidé, kteří pracují pro ICTY, se řídí pouze vlastními zájmy: penězi a publicitou. Láme mi srdce, když tam vidím Srby. A ještě víc mě ničí vědomost, že ty Srby tam poslali Srbové – a samozřejmě mám na mysli Slobodana Miloševiče, Radovana Karadžiče a Ratko Mladiče, kteří byli posláni na toto opovrženíhodné místo zrádnými Srby. Historie k těmto zrádcům laskavá nebude.

Byl soudní proces s panem Miloševičem „spravedlností vítězů“?

Proces s panem Miloševičem byl fraškou. Pokud by měl ICTY i tu nejmenší důvěryhodnost, povolil by Miloševičovi křížový výslech Billa Clintona a Tonyho Blaira, kteří jsou umazáni srbskou krví až po krk. Kdyby na světě existovala nějaká spravedlnost, pánové Clinton a Blair by byli souzeni u soudu v Bělehradě za vraždy občanů FR Jugoslávie za nezákonnou bombardovací kampaň proti nezávislému a suverénnímu státu (FR Jugoslávie) a za podporu UCK/KLA, teroristické a zločinecké organizované skupiny. V procesu se Slobodanem Miloševičem samozřejmě nepadl žádný rozsudek, protože zemřel během soudního řízení, nicméně byl bezpochyby morálním vítězem falešného procesu. Rozbil případ obžaloby proti němu i proti Srbům, když prokázal, že obžaloba byla falešná, politická a zaujatá. Pan Miloševič a Srbové byli vítězi.

Miloševičova smrt zanechala nezodpovězené otázky

Nemyslím si, že budeme někdy s jistotou vědět, zda Miloševič zemřel z přirozených příčin, nebo ne. Možná je to tak, že prostě zemřel na srdeční selhání. Ale je pravděpodobné, že by se proces pro obžalobu nevyvíjel dobře (ve skutečnosti byl teprve nedávno dokonce legálně očištěn, více například zde, pozn. Mess). Bývalý jugoslávský prezident byl navíc ve vězení soudu v podstatě řízeného USA a NATO. Vzhledem k tomu, že Američané necítí morální výčitky za napadení a bombardování cizích zemí, což sebou přináší úmrtí tisíců lidí, mohli by klidně uvažovat o nutnosti zabít někoho, kdo jim trhá jejich kauzu na kusy.

Jak je Miloševič připomínán v Srbsku

Dnes je Srbsko slabá, chudá a malá vnitrozemská země. Kromě toho ztratila svou svrchovanost a nezávislost, spolu s ekonomikou. V hlavních srbských institucích se nyní nacházejí dozorčí kanceláře NATO a zajišťují, aby loutková srbská vláda pokračovala na nebezpečné cestě k členství v NATO a EU. Tak například NATO má dozorčí kancelář na srbském ministerstvu obrany, v té samé budově, které bombardovalo v roce 1999. Mnoho Srbů dnes nad Miloševičem truchlí a uvědomují si, že všechno co tehdy poskytoval, považovali za samozřejmé: pracovní místa, platy, důchody, národní bezpečnost. Samozřejmě, že během Miloševičova vládnoucího období bylo v Srbsku mnoho problémů, ale to bylo do značné míry kvůli zhroucení SFRY, západním sankcím proti FR Jugoslávii a soustavné snaze Západu Jugoslávii rozložit.

Proč byl Miloševič Západem démonizován

Zpočátku byl pan Miloševič démonizován Západem, protože se postavil proti rozpadu SFRY. Později byl démonizován, protože pomáhal Srbům bojovat za svobodu a přežití v Chorvatsku, Bosně, Kosovu a Metochii. Dále byl také démonizován, protože vedl socialistické hospodářství, které zajišťovalo, že srbský národní průmysl a zdroje zůstanou zestátněné a zbavené zahraniční kontroly. Pan Miloševič se postavil proti koloniální agendě USA a EU.

Pokud jde o SFRY, Američané a Němci zažehli války ve Slovinsku, Chorvatsku a Bosně, které zničily všechno, na čem dřel hrdinný jugoslávský lid od roku 1945. Důvodů pro tento bezohledný zásah bylo víc. Od snahy o zničení poslední komunistické země v Evropě, po zabránění budoucímu ruskému vlivu v nové Evropě, či eliminaci jugoslávského vojenského průmyslu, který do roku 1991 dosahoval sedmi procent na globálním trhu.

Zoran Djindič a jeho „demokratická“ revoluce

Zoran Djindič se do srbské historie zapíše jako jeden z největších zrádců, podobně jako Milan Nedič. On a další iniciovali svržení pana Miloševiče a dali Srbsko USA, EU a NATO. Pracoval pro ty samé lidi, kteří bombardovali a masakrovali Srby v roce 1999. Jak mohl pracovat s Američany, Evropany a NATO proti vlastní zemi a vlastnímu lidu, je pro mě prostě nepochopitelné.

Během celé své historie Srbové chtěli jen mír a svobodu. Přesto pan Djindič pomohl přeměnit velký srbský lid na otroky Západu. Přál bych si jen, aby byl souzen srbským soudem za zradu. Nikdy mu neodpustím to, co udělal FR Jugoslávii a srbskému lidu. Utrpení lidí v Srbsku a Černé Hoře je dnes do značné míry kvůli němu, ačkoliv samozřejmě existuje i mnoho jiných zrádců. Ale to je historie. Srbové dnes musí uvažovat o svém postavení otroků a povstat ke svržení západní koloniální vlády a současné západní loutky v Bělehradu Alexandra Vučiče.

Můj vztah k Srbům (a Jugoslávii) se datuje od dětství, kdy Srbové (a ve skutečnosti všechny ostatní skupiny v SFRY), měli svobodu, bezpečnost, stabilitu a mír v jejich životech pod Jozipem Brozem Titem (jak dnes potřebuje Srbsko lídra jeho typu!) Jsem přesvědčen, že Srbové jednoho dne povstanou a znovu získají svobodu. Koneckonců, vzdorovali a nakonec porazili Osmany, Rakousko-Uhersko i nacisty.  A doufejme, že brzo ze své země vyženou Spojené státy, EU a NATO. Srbové hájí mír a svobodu. Spravedlnost je na jejich straně, stejně jako tomu bylo v celé jejich historii.

Dr. Marcus Papadopoulos je specialistou na Balkán.

Překlad Messin