Děkujeme všem dárcům
za finanční prostředky pro
občany vytopených srbských
měst Obrenovac a Krupanj.
Bylo vybráno přes 27 000 Kč.
Za ně jsme pořídili
polštáře a přikrývky
pro nejchudší z vyplavených.
Děkujeme i za dar školních brašen.
Zde si můžete prohlédnout foto
z předávní vašich darů.
Ještě jednou díky za vaši štědrost.Právě připojeni - hostů: 948 

DOPORUČENÉ KNIHY

Alexander DORIN

SREBRENICA

Právě (19.12.2013) vyšla výborná kniha.

Alexander Dorin, Švýcar s jihoslovanskými kořeny, odhaluje snad největší mediální a politický podvod, který byl na nás dosud spáchán. Českému čtenáři přináší mnoho otřesných faktů a dosud chybějících informací. Kniha zároveň nepřímo ukazuje na hanebnou úroveň české mediální scény. Její čtení nedoporučujeme zarytým pravdoláskařům. Mohla by u nich vyvolat silnou depresi či infarkt.

Po přečtení se budete na svět dívat docela jinak.

Cena: 330 Kč + poštovné+balnéObjednávky na:

http://www.amabilis.cz/botanika/eshop/0/0/5/125-SREBRENICA
DOPORUČENÁ KNIHA:Prof. Dr. Rajko Doleček

Necenzurované obrazy II.

Kniha plná faktů z nedávné historie Evropy, jejichž zveřejnění se mnohým mocným dnešního světa nelíbí. Ukazuje na pravé viníky posledních balkánských válek a krvavého rozpadu Jugoslávie. Čtení této knížky vás nenechá lhostejnými.
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
Rajko in memoriam Email

Pondělí 1. ledna 2018 / Petr Schnur


Česko-srbský a československý dietolog a docent Rajko Doleček již fyzicky není mezi námi.

Záměrně jsem na úvod svého krátkého, skromného „laudatia post mortem“ nenapsal 'politický aktivista' – důvod je tento. Tak jako rozlišuji (nejen) v němčině význam slov 'Beruf / Arbeit' (povolání / práce) a 'job', tak mám i potíže dát rovnítko mezi politickým angažmá a politickým aktivismem. Zatímco slovo 'povolání' již v sobě nese hlubší význam lidské práce, „jobujeme“ buď pro rychle vydělané peníze, nebo naopak děláme něco, co s 'povoláním' nemá nic společného, navíc za nedůstojných podmínek coby přechodně zaměstnaná levná pracovní síla, kdykoliv vyměnitelná za jinou.

Z mého pohledu měl Rajko povolání, které pramenilo z jeho srdce, a zrovna tak byl politicky angažovaný občan, jehož autenticita a kontinuita postoje stály mimo jakoukoliv pochybnost. Rajko stál čelem proti politickému mainstreamu, který od počátku 90. let zachvátil Česko a východní Evropu. Jeho angažmá platilo nejen staronovým imperiálním válkám, tentokráte vedených pod praporem lidských práv, ale i stále se prohlubujícímu sociálnímu propadu společnosti do jámy diktatury kapitálu s jeho novodobými „joby“.

Přes kolegu a přítele Jana Kellera jsme se seznámili právě v době, kdy havlovsko-albrightovská (ne)politická klika brutálně znásilnila mezinárodní právo a Masarykovu ideu humanitní demokracie zorwellovštila do „humanitárního bombardování“. Naše vzájemná politická i lidská afinita byla silná a přetrvala až do konce.

V tomto roce 2017 jsem se potýkal s úmrtím několika blízkých lidí, jejichž odchod zanechal stopu na duši. Jednou z nich byla brněnská členka rodiny, v oblasti veřejného života vzpomínám na Eduarda Zemana, bývalého ministra, znalce slovanské a keltské kultury. A nyní na konci roku tedy Rajko… Pro mne oba zosobňovali onen skutečný masarykovský ideál demokratického a humanitního usilování, stojícího na pilířích sociální spravedlnosti, vzdělání a občanské participace, na požadavku autenticity lidského konání.

Eduard i Rajko mi chybí, a myslím, že budou chybět i české politické kultuře.

Čest jejich památce!


Pozn.red.: Poslední rozloučení s panem profesorem Rajkem Dolečkem bude 4.1.2018 ve 14:00 hod. v síni krematoria v Moravské Ostravě.