Děkujeme všem dárcům
za finanční prostředky pro
občany vytopených srbských
měst Obrenovac a Krupanj.
Bylo vybráno přes 27 000 Kč.
Za ně jsme pořídili
polštáře a přikrývky
pro nejchudší z vyplavených.
Děkujeme i za dar školních brašen.
Zde si můžete prohlédnout foto
z předávní vašich darů.
Ještě jednou díky za vaši štědrost.Právě připojeni - hostů: 960 

DOPORUČENÉ KNIHY

Alexander DORIN

SREBRENICA

Právě (19.12.2013) vyšla výborná kniha.

Alexander Dorin, Švýcar s jihoslovanskými kořeny, odhaluje snad největší mediální a politický podvod, který byl na nás dosud spáchán. Českému čtenáři přináší mnoho otřesných faktů a dosud chybějících informací. Kniha zároveň nepřímo ukazuje na hanebnou úroveň české mediální scény. Její čtení nedoporučujeme zarytým pravdoláskařům. Mohla by u nich vyvolat silnou depresi či infarkt.

Po přečtení se budete na svět dívat docela jinak.

Cena: 330 Kč + poštovné+balnéObjednávky na:

http://www.amabilis.cz/botanika/eshop/0/0/5/125-SREBRENICA
DOPORUČENÁ KNIHA:Prof. Dr. Rajko Doleček

Necenzurované obrazy II.

Kniha plná faktů z nedávné historie Evropy, jejichž zveřejnění se mnohým mocným dnešního světa nelíbí. Ukazuje na pravé viníky posledních balkánských válek a krvavého rozpadu Jugoslávie. Čtení této knížky vás nenechá lhostejnými.
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
Kosovu bylo nabídnuto členství v MMF Email

WASHINGTON – Nejvyšší výbor Mezinárodního měnového fondu v pátek potvrdil hlasováním výboru guvernérů, že Kosovo bude přijato jako člen této mezinárodní finanční instituce.Správa uveřejněná na stránkách MMF uvádí, že se Kosovo stane členem MMF, až pověřený představitel Kosova podepíše ve Washingtonu ustanovení dohody.

Před podpisem této dohody musí Kosovo formálně přijmout v souladu se svými souvisejícími zákony ustanovení dohody, a veškeré podmínky, jež vyžaduje výbor guvernérů. Dále musí prokázat, že učinilo veškeré kroky směřující k naplnění podmínek těchto dvou dokumentů.


Výbor vedení MMF v úterý večer dokončil projednávání žádosti Kosova o přijetí do MMF. Výsledky hlasování MMF na svých stránkách nezveřejnil.

Pokud jakákoli země žádá o přijetí do MMF, musí splňovat tři následující podmínky této instituce: musí být mezinárodně uznána, plně kontrolovat svoji zahraniční politiku a být připravena a způsobilá plnit závazky plynoucí ze statutu fondu.

V testech a usneseních MMF neexistuje podmínka, aby se fond řídil rezolucemi a doporučeními OSN a jiných mezinárodních institucí a dosavadní praxe ukázala, že je čistě v pravomoci MMF, aby o schválení členství rozhodoval na bázi zjištění, jestli předkladatel žádosti splňuje stanovené požadavky nebo ne.

Formální proceduře začlenění předchází analýza způsobilosti splnění podmínek členství a po dokončení této procedury, která například zahrnuje podávání žádostí a stanovení kvót. Výbor guvernérů MMF může schválit rezoluci o členství státu, prostou většinou hlasů.

Výbor je sestaven ze 185 guvernérů zastupujících jednotlivé země, jež jsou členy MMF. Prostou většinou hlasů se dle směrnic MMF rozumí 2/3 hlasů z těchto 185.