Děkujeme všem dárcům
za finanční prostředky pro
občany vytopených srbských
měst Obrenovac a Krupanj.
Bylo vybráno přes 27 000 Kč.
Za ně jsme pořídili
polštáře a přikrývky
pro nejchudší z vyplavených.
Děkujeme i za dar školních brašen.
Zde si můžete prohlédnout foto
z předávní vašich darů.
Ještě jednou díky za vaši štědrost.Právě připojeni - hostů: 454 

DOPORUČENÉ KNIHY

Alexander DORIN

SREBRENICA

Právě (19.12.2013) vyšla výborná kniha.

Alexander Dorin, Švýcar s jihoslovanskými kořeny, odhaluje snad největší mediální a politický podvod, který byl na nás dosud spáchán. Českému čtenáři přináší mnoho otřesných faktů a dosud chybějících informací. Kniha zároveň nepřímo ukazuje na hanebnou úroveň české mediální scény. Její čtení nedoporučujeme zarytým pravdoláskařům. Mohla by u nich vyvolat silnou depresi či infarkt.

Po přečtení se budete na svět dívat docela jinak.

Cena: 330 Kč + poštovné+balnéObjednávky na:

http://www.amabilis.cz/botanika/eshop/0/0/5/125-SREBRENICA
DOPORUČENÁ KNIHA:Prof. Dr. Rajko Doleček

Necenzurované obrazy II.

Kniha plná faktů z nedávné historie Evropy, jejichž zveřejnění se mnohým mocným dnešního světa nelíbí. Ukazuje na pravé viníky posledních balkánských válek a krvavého rozpadu Jugoslávie. Čtení této knížky vás nenechá lhostejnými.
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
Kosovo je srbská Hirošima Email

Sobota,30.říjen 2010

  Jedna z největších autorit světové medicíny profesor dr. Dušan Stanojević se po provedení prvních srbských výzkumů rozhodl jako první informovat o tragickém zdravotním stavu srbského obyvatelstva na Kosmetu.Odhalil dlouho skrývanou skutečnost, že srbský národ na Kosovu a Metohiji se ocitá v epidemii karcinomu. Jen rakovina kostí se za posledních několik let zvýšila o 107 procent, otráveny jsou půda, voda i vzduch. O tom všem hodlá dr. Stanovjević informovat Světovou zdravotnickou organizaci a Organizaci spojených národů.

Co vás donutilo k tomuto kroku?

Tento zločin na Kosmetu přesahuje všechny dosavadní světové tragédie. Vzhledem k tomu, že to není jen srbská tragédie, je nejvyšší čas, aby Srbsko znovu pozvalo jednoho Archibalda Reisse, aby informoval svět o tomto neštěstí ohromujících rozměrů.

Jaká jsou odhalení?

Vrátil jsem se z Kosmetu a rozhodl se informovat svět, že nás postihla mnohem větší tragedie než Hirošimu. Na toto město spadla jedna bomba na jedno místo. Na Kosmetu byly bomby rozeseté plánovaně po celém území oblasti i jihu centrálního Srbska. Dnes je radioaktivní znečištění takové, že se srbský národ nachází v epidemii karcinomu.

Kdy byly zveřejněny údaje?

Koncem září tohoto roku byl dokončen výzkum a uskutečněno jednání gynekologické sekce Srbského lékařského sdružení v Kosovské Mitrovici, na kterém byly předloženy první oficiální údaje o následcích bombardování NATO.

Jaké množství radioaktivního materiálu bylo svrženo na Kosmet?

Po celém území Kosmetu bylo rozeseto 21 tun ochuzeného uranu. To tedy není 21 tun jakýchkoliv explozívních bomb. Jedná se o 21 tun radioaktivního uranu. Tento údaj je vzat z archivu NATO v Bruselu.

Jaké jsou následky?

Abyste vyhladili jeden národ, musíte mu nejdříve plánovaně otrávit životní prostředí. Příkazci tohoto bombardování radioaktivním uranem otrávili na Kosmetu půdu, vodu a vzduch. Jelikož je kompletně zničeno životní prostředí, nachází se radioaktivní uran nyní v kompletním řetězci lidské potravy. A jakmile se dostal uran do potravního řetězce, ohrozil automaticky všechny živé bytosti na Kosmetu, včetně všech obyvatel té oblasti i okolních zemí resp. celého Balkánu a také Evropy.

Povězte nám konkrétně, co nás zasáhlo?

Toto je jen část otřesných skutečností. Počet dětí a dospělých osob s nádorem kostí se zvýšil o 107%. Pokud před bombardováním touto nemocí trpělo 100 lidí, 11 let po něm máme tedy 200 takových nemocných. Všichni jsme biologicky ohroženi, tedy naše životy jsou ohroženy.

Máte ještě některé údaje?

Náhle se zvýšil počet nemocných karcinomem vaječníků a prsu, průzkumy však ještě nejsou dokončeny, proto by uvedení jakýchkoliv údajů bylo spekulací.

Velmi to Vámi otřáslo…

Reaguji kvůli svému vnukovi, který se narodil před dvěma měsíci, i všem srbským novorozencům. Všichni musí žít na Balkáně, a proto udělám vše, abych svět informoval o zločinech na našich dětech. Mlčení je schvalování zločinu, mlčení je zločin. Na Kosovu a Methohiji dnes zná každý někoho, kdo trpí rakovinou, každý má v rodině i několik členů trpících touto chorobou. Na jedné naší schůzce na Kosmetu bylo přítomno 50 % lidí trpící rakovinou.

O těchto hrůzách se téměř nic neví ani v Srbsku ani ve světě?

Pravda je blokována. Ti, kteří tento zločin spáchali nás nejdříve satanizovali, takže jsme dnes nejvíc neblaze proslulý národ na světě. Povzbuzující je schválený projekt SANU (Srbská akademie věd a umění), díky kterému lékaři na Kosmetu mohou pokračovat s průzkumy a šetřením následků bombardování. O těchto nálezech bude informována Světová zdravotnická organizace, která je zřejmě pod nátlakem. Bylo navrženo, aby byly s nálezy seznámeny i americké nevládní organizace a přední intelektuálové.

Co je s albánskou populací?

Nevíme nic, pouze to, že Albánci urputně mlčí. Ze svých zkušeností vím, že i tento národ je ve velmi těžké situaci. Některé údaje mám od Albánek, které se u mě léčí. Tvrdí, že mnozí lidé trpí rakovinou. Zřejmě je pro vládu důležitější politika než životy občanů.

Je nějaký způsob záchrany a jak přežít uran?

Příroda sama má své ochranné mechanizmy. Nemocný plod většinou zahyne a tím způsobem se pomocí svých zákonitostí příroda chrání. Z tohoto důvodu nebudeme mít mnoho geneticky narušených početí, avšak budeme mít hodně odumřelých plodů žen, v raném těhotenství. Je možné, že se budou vyskytovat i nádory u narozených dětí.

Co může medicína uděla?

Doposud zakrývali oči. Na to už nepřistupuji a chci říct surovou pravdu. My s tím uranem budeme žít tisíce let. Ale to, co medicína může udělat je, nedovolit rození genetických mutantů. Musíme rychle vybudovat odpovídající genetické laboratoře, jako je tato v porodnici „Narodni front“, kde budou sledovány plody již v raném těhotenství. Jedině tak můžeme zajistit zdravé potomstvo pro srbský národ. Uran nemůžeme vymazat, ale můžeme kontrolovat, co se narodí.

Jsou to zatím jediné následky působení uranu?

Kdepak. Objevili jsme ohromnou přítomnost radioaktivního uranu v plodové vodě, v krvi pupeční šňůry a v plodu. Důsledkem je molahydatidosa. Je to onemocnění, které se objevuje na začátku těhotenství, při němž je plod poškozen a celá hmota se spolu s placentou vyvíjí jako útvar připomínající hrozen. Tvoří jej malé vodní cystičky a může růst do nekonečna. Jaké mutace a malformace se objeví, to teprve zjistíme.

Italové strádali jako první

Vznášíte těžká obvinění aliance NATO?

Obviňuje ji tragický stav na Kosmetu. Obviňuje ji skutečnost, že tento zločin plánovala dříve než před rokem 1999. Důkazem je vojenská základna NATO „Bonstil“, která byla vybudována ihned po ukončení bombardování na území, na které ani poblíž nespadla žádná bomba s uranem. Ty bomby padaly na místa, kde později byli rozmístěni Italové, kteří jako první začali trpět rakovinou a první tuto skutečnost zveřejnili.

Učebnice přeložené do světových jazyků

Profesor dr Dušan Stanojević se narodil 1949 v Ivanjici. Základní školu dokončil v obci Prilike a gymnázium v Gornjem Milanovci a Bělehradě. Diplomoval na Lékařské fakultě v Bělehradě a začal pracovat v Gynekologicko – porodnické klinice (GAK) „Narodni front“. Magisterské a doktorantské studium absolvoval v Bělehradě. Pracuje jako profesor Lékařské fakulty v Bělehradě a je ředitelem GAK „Narodni fornt“. Je špičkovým gynekologem chirurgem uznávaným u nás i ve světě.

Je autorem více než stovky vědeckých prací publikovaných v nejprestižnějších lékařských časopisech. Jeho učebnice jsou přeloženy do několika světových jazyků a používány na nejprestižnějších světových univerzitách. Některé jeho metody v chirurgii jsou jedinečné a dnes se vyučují ve světě.

Je ženatý a má tři dětí.

Zdroj: http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/88104/Kosovo-je-srpska-Hirosima, překlad: Nataša Kević