Děkujeme všem dárcům
za finanční prostředky pro
občany vytopených srbských
měst Obrenovac a Krupanj.
Bylo vybráno přes 27 000 Kč.
Za ně jsme pořídili
polštáře a přikrývky
pro nejchudší z vyplavených.
Děkujeme i za dar školních brašen.
Zde si můžete prohlédnout foto
z předávní vašich darů.
Ještě jednou díky za vaši štědrost.Právě připojeni - hostů: 553 

DOPORUČENÉ KNIHY

Alexander DORIN

SREBRENICA

Právě (19.12.2013) vyšla výborná kniha.

Alexander Dorin, Švýcar s jihoslovanskými kořeny, odhaluje snad největší mediální a politický podvod, který byl na nás dosud spáchán. Českému čtenáři přináší mnoho otřesných faktů a dosud chybějících informací. Kniha zároveň nepřímo ukazuje na hanebnou úroveň české mediální scény. Její čtení nedoporučujeme zarytým pravdoláskařům. Mohla by u nich vyvolat silnou depresi či infarkt.

Po přečtení se budete na svět dívat docela jinak.

Cena: 330 Kč + poštovné+balnéObjednávky na:

http://www.amabilis.cz/botanika/eshop/0/0/5/125-SREBRENICA
DOPORUČENÁ KNIHA:Prof. Dr. Rajko Doleček

Necenzurované obrazy II.

Kniha plná faktů z nedávné historie Evropy, jejichž zveřejnění se mnohým mocným dnešního světa nelíbí. Ukazuje na pravé viníky posledních balkánských válek a krvavého rozpadu Jugoslávie. Čtení této knížky vás nenechá lhostejnými.
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
Dvanáct let od jednání v Rambouillet Email

Středa, 9. února 2011

Bělehrad – V těchto dnech uplynulo dvanáct let od zahájení mírové konference o Kosovu na zámku Rambouillet nedaleko Paříže, které se zúčastnili představitelé Srbska a kosovských Albánců, za přítomnosti mezinárodních představitelů.

Konference, která trvala 17 dní, skončila neúspěchem a mezinárodní Kontaktní skupina rozhodla, že jednání delegací vlády Srbska a kosovských Albánců o řešení kosovské krize budou pokračovat 15. března 1999 v Paříži.

Vedoucí delegace vlády Srbska na jednáních o Kosovu, Ratko Marković, tehdy prohlásil, že jednání v Rambouillet „nepřineslo výsledky, protože se nezačalo od základů nýbrž od střechy.“

Řekl, že delegace obou stran, i když měly vyjednávat a dosáhnout dohody, se „nikdy nesešly a že pravidla jednání nebyla stanovena“ a také, že výsledkem bylo prohlášení nikoliv dohoda.

Delegace kosovských Albánců v zásadě přijala návrh dohody o řešení kosovské krize, kterou předložila Kontaktní skupina.

Delegace vlády Srbska v zásadě také přijala tento návrh, s tím, že zůstala u postoje, že nedovolí volný pohyb vojsk NATO po území Srbska a že mezinárodní síly na Kosovu budou působit pod vlajkou OSN.

Druhé kolo jednání o Kosovu, které začalo 15. března v Paříži, po čtyřech dnech skončilo rovněž bezúspěšně.

Státní delegace Srbska a delegace kosovských Albánců podepsaly 18. března odlišná ujednání.

Delegace kosovských Albánců podepsala dohodu, kterou nabídli mezinárodní vyjednávači, zatímco státní delegace Srbska podepsala vlastní návrh politické dohody – Dohodu o samosprávě na Kosovu a Metochii.

Ani při posledním pokusu 22. března 1999 nedokázal zvláštní vyslanec USA Richard Holbrooke přesvědčit prezidenta SRJ Slobodana Miloševiće, aby přijal dohodu o Kosovu a rozmístění cizích vojenských sil v provincii.

O dva dny později, 24. března začalo NATO s bombardováním SR Jugoslávie, což bylo po 78 dnech zakončeno stažením jugoslávské armády z Kosova a zajištěním dočasné administrace OSN (UNMIK) v oblasti.

V únoru 2008 Evropská unie schválila vyslání mise Eulex na Kosovo, se záměrem postupně přebírat veškeré kompetence od UNMIK.

Termíny plánovaných rozhovorů Bělehradu a Prištiny o praktických a jiných otázkách zatím ještě nebyly stanoveny. Vláda Srbska 21. ledna tohoto roku jmenovala politického ředitele ministerstva zahraničí Borislava Stefanoviče hlavou týmu pro tyto rozhovory.

Zdroj: http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Dvanaest-godina-od-pregovora-u-Rambujeu.sr.html Překlad: Nataša Kević