Děkujeme všem dárcům
za finanční prostředky pro
občany vytopených srbských
měst Obrenovac a Krupanj.
Bylo vybráno přes 27 000 Kč.
Za ně jsme pořídili
polštáře a přikrývky
pro nejchudší z vyplavených.
Děkujeme i za dar školních brašen.
Zde si můžete prohlédnout foto
z předávní vašich darů.
Ještě jednou díky za vaši štědrost.Právě připojeni - hostů: 3425 

DOPORUČENÉ KNIHY

Alexander DORIN

SREBRENICA

Právě (19.12.2013) vyšla výborná kniha.

Alexander Dorin, Švýcar s jihoslovanskými kořeny, odhaluje snad největší mediální a politický podvod, který byl na nás dosud spáchán. Českému čtenáři přináší mnoho otřesných faktů a dosud chybějících informací. Kniha zároveň nepřímo ukazuje na hanebnou úroveň české mediální scény. Její čtení nedoporučujeme zarytým pravdoláskařům. Mohla by u nich vyvolat silnou depresi či infarkt.

Po přečtení se budete na svět dívat docela jinak.

Cena: 330 Kč + poštovné+balnéObjednávky na:

http://www.amabilis.cz/botanika/eshop/0/0/5/125-SREBRENICA
DOPORUČENÁ KNIHA:Prof. Dr. Rajko Doleček

Necenzurované obrazy II.

Kniha plná faktů z nedávné historie Evropy, jejichž zveřejnění se mnohým mocným dnešního světa nelíbí. Ukazuje na pravé viníky posledních balkánských válek a krvavého rozpadu Jugoslávie. Čtení této knížky vás nenechá lhostejnými.
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
Západ chtěl válku na Kosovu Email

Pátek, 5. března 2011

Kosovo je mafiánský stát, prohlásil italský poslanec Pino Arlaki, člen výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu, sociolog a autor četných publikací o mafii, který v letech 1997 až 2002 byl podsekretářem OSN a výkonným ředitelem úřadu pro boj proti narkotikům a prevenci kriminality.

Navzdory tichému odporu některých poslanců Evropského parlamentu se Arlaki zasazuje o to, aby tato instituce jménem EU v návaznosti na zveřejnění zprávy Dicka Martyho jmenovala zpravodaje, který by prozkoumal (ne)činnost Eulexu.

Tvrdíte, že Kosovo je mafiánský stát?

„Tvrdím to na základě svých zkušeností, na základě informací, které o Kosovu mám a na základě zprávy Dicka Martyho. Když jsem v roce 1999 pracoval v OSN jako výkonný ředitel pro boj proti narkotikům, dal jsem příkaz, aby byla situace na Kosovu prošetřena, a interní zprávu jsem koncem téhož roku poslal Valnému shromáždění OSN a Kofi Annanovi. Obraz, který tato zpráva přinášela, byl přesně takový, jaký vidíte dnes – stejné struktury, stejní lidé, stejná hanebná situace. Hanebné bylo to, jak se Evropa a USA s tímto problémem vypořádaly. Chtěly své politické výsledky a v jistém smyslu tam chtěly válku. Což bylo provedeno tak, že před kriminálními aktivitami UÇK zavíraly oči. Byl jsem na Kosovu několik měsíců v roce 2004. Měl jsem přístup k některým dokumentům NATO a obraz byl prakticky stejný,“ říká Arlaki v exkluzivním rozhovoru pro Vesti.

Byly tyto zprávy důvěrné?

„Byly to důvěrné zprávy, ale říkaly prakticky to samé, co Marty nyní zveřejnil. Všechny osoby jsou stejné, všichni protektoři jsou stejní. Nejen lidé ze zpravodajských služeb, ale i obyčejní lidé z mezinárodní policie v UNMIK dokonale věděli, jaká je situace. Oni psali zprávy a ty se pak četly v jejich zemích, ale nikdo ani prstem nepohnul, aby se stav změnil. Proč? No, protože takové bylo politické rozhodnutí špičky evropských států, institucí a také rozhodnutí špičky USA, rozhodnutí, aby se tato otázka nechala v klidu, aby se nevytvořily politické důsledky. To se v zahraničních věcech stává.

Bude ve vašem výboru pro zahraniční věci v Evropském parlamentu jmenován zpravodaj, který by se zabýval informacemi o obchodu s lidskými orgány?

„Věřím, že rozprava proběhne. Už máme připravenou pravidelnou zprávu o Kosovu, která obsahuje různé otázky. Pokud by většina souhlasila, možná bychom mohli zpracovat i jednu speciální zprávu zabývající se stejným tématem, o kterém informoval Marty. Možná spolu s ostatními kolegy získám většinu pro to, aby tato věc byla důkladněji prošetřena. Mohli bychom také předložit další téma pro zprávu. Tímto tématem je Eulex, policejní a justiční mise EU na Kosovu a skutečnost, že ani po třech letech jejich práce nepřinesla výsledky. To znamená, že něco není v pořádku, a že musíme změnit dvě věci: zaprvé svou politiku na Kosovu a zadruhé, způsob organizace Eulexu. Četl jsem Martyho zprávu, která je excelentní a jsem překvapen, že jej Eulex nepodpořil.

Co udělal Eulex?

Martyho zpochybňují, že nedodal důkazy. Jestliže je to jeho práce, co pak je prací vyšetřovatelů a prokurátorů?

„Právě proto mluvím o Eulexu, který jak je mi známo, má deset žalobců. Co dělali ty tři roky? Oni nesou zodpovědnost za fungování tamního soudnictví, které by mělo mít poslední slovo. Ať je náš posudek o Kosovu jakýkoli – soudní evidence o těchto věcech neexistuje. Můžeme tvrdit, že existuje organizovaný zločin, silné propojení tamních politiků se zločinem, ale nemáme o tom žádnou soudní evidenci. Skutečným cílem, jak z pohledu obviněných, tak i z pohledu demokracie je, aby soudní vyšetřování bylo provedeno. Bez toho se bude dál obehrávat stará známá písnička a to je nepřípustné.“

Zdroj: http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/119135/Zapad-je-hteo-rat-na-Kosovu překlad: Nataša Kević