Děkujeme všem dárcům
za finanční prostředky pro
občany vytopených srbských
měst Obrenovac a Krupanj.
Bylo vybráno přes 27 000 Kč.
Za ně jsme pořídili
polštáře a přikrývky
pro nejchudší z vyplavených.
Děkujeme i za dar školních brašen.
Zde si můžete prohlédnout foto
z předávní vašich darů.
Ještě jednou díky za vaši štědrost.Právě připojeni - hostů: 2027 

DOPORUČENÉ KNIHY

Alexander DORIN

SREBRENICA

Právě (19.12.2013) vyšla výborná kniha.

Alexander Dorin, Švýcar s jihoslovanskými kořeny, odhaluje snad největší mediální a politický podvod, který byl na nás dosud spáchán. Českému čtenáři přináší mnoho otřesných faktů a dosud chybějících informací. Kniha zároveň nepřímo ukazuje na hanebnou úroveň české mediální scény. Její čtení nedoporučujeme zarytým pravdoláskařům. Mohla by u nich vyvolat silnou depresi či infarkt.

Po přečtení se budete na svět dívat docela jinak.

Cena: 330 Kč + poštovné+balnéObjednávky na:

http://www.amabilis.cz/botanika/eshop/0/0/5/125-SREBRENICA
DOPORUČENÁ KNIHA:Prof. Dr. Rajko Doleček

Necenzurované obrazy II.

Kniha plná faktů z nedávné historie Evropy, jejichž zveřejnění se mnohým mocným dnešního světa nelíbí. Ukazuje na pravé viníky posledních balkánských válek a krvavého rozpadu Jugoslávie. Čtení této knížky vás nenechá lhostejnými.
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
Albánci si přivlastňují srbské kulturní dědictví Email

Sobota, 12. března 2011

Poté, co nedávno srbský stát vrátil ikony Srbské pravoslavné církve chorvatskému státu, hrozí nyní další tlaky na to, aby byla vrácena část expozice někdejšího muzea v Prištině.

Vše je podáváno takovým způsobem, že člověk nabývá dojmu, že se v kulturních institucích v Bělehradě nacházejí zabavené exponáty albánského kulturního dědictví! Alespoň tak to bylo odvysíláno v pořadu rádia Svobodná Evropa. Pravda je však úplně jiná.

V současné době vystavené exponáty v Etnografickém muzeu v Bělehradě, v rámci výstavy „Etnografické dědictví ze sbírky Muzea v Prištině,“ které tvoří oděvy a šperky používané na Kosovu a Metochii, jsou dle slov ředitele Etnografického muzea Branislava Jokiće především srbské provenience.

Kromě toho jsou v depozitáři Národního muzea uchovávány archeologické předměty vykopané na území provincie (Kosova a Metochie), které pocházejí ze starověku, tedy období, do něhož nesahá srbská ani albánská národní historie.

„Jestli toto archeologické dědictví někomu patří, tak je to evropská civilizace. Tyto výzkumy prováděli srbští archeologové jako Milutin Garašanin, Dragoslav Srejovć, Jovan Glišić, Emil Češkov, Nikola Tasić … v průběhu celého minulého století, jménem srbských institucí a na náklady srbského státu. Srbsko Kosovo nenapadlo, neuloupilo a nepřivlastnilo si kulturní dědictví kohokoliv, jak to chtějí vysvětlovat v Prištině a bohužel i někteří arogantní intelektuálové z Bělehradu,“ říká Branislav Jokić.

Jeden z těchto„arogantních intelektuálů“, jak ho nazval ředitel Etnografického muzea, je Jovan Despotović, bývalý náměstek ministra kultury, který tvrdí, že Srbsko má mezinárodní povinnost umělecké předměty vrátit.

„Mezinárodní předpis ukládá, že sbírky, které vznikaly na určitém území a v určitém období, musejí být v případě geopolitických změn, např. nově vzniklých států, jestliže se nacházejí mimo území těchto států, vráceny do matričních institucí,“ tvrdí Despotović.

Jokić však poukazuje na neopodstatněnost teze, že svévolně vyhlášenému státu Kosovo přísluší veškeré kulturní dědictví Kosova, bez ohledu na to, kdo je dědicem tohoto odkazu.

„V doporučeních Rady Evropy tykajících se kulturního dědictví, se v části vztahující se k restituci uvádí, že tato je možná pouze mezi dvěma státy. Tedy nejenom, že bychom jim dali to, co jim nepatří a na vytváření čeho se nepodíleli, ale také bychom tímto nepřímo uznali Kosovo. Oni jsou ti, kdo falsifikují dějiny a s novou kulturní identitou se pokoušejí přivlastnit si srbské a turecko - otomanské dědictví na těchto prostorách. Proto není divu, že mešitu z 16. století v Orachovci,která je turecko - otomanskýmkulturním dědictvím, Albánci zbourali a postavili novou. Ostatně, ať ukážou jedinou albánskou památku první kategorie, starou alespoň jedno století,“ říká ředitel Etnografického muzea.

Přivlastňování si srbského kulturního dědictví a národních hrdinů trvá už léta. Albánci srbské kláštery interpretují jako byzantinsko-albánské, Stefana Nemanju překřtili na Stejana Nimanija, a Obilićena albánského rytíře Miloše Kopilika.

Zničené kostely, knihy a ikony

Exponáty, které jsou v současnosti uchováványv Etnografickém a Národním muzeu v Bělehradě, byly přemístěny v rámci výstavy, pořádané před válkou roku 1999.

„Od té doby bylo na Kosovu zničeno přes 150 pravoslavných kostelů a památek. U stovek uměleckých předmětů, které zůstaly v institucích na Kosovu a Metochii, nemáme v současnosti přehled, kde se nacházejí a v jakém jsou stavu. Co se stalo s milionem srbských titulů z Národní a Univerzitní knihovny „Ivo Andrić“ v Prištině? Co je s ikonami, které byly předány ke konzervaci, a nyní patří albánské straně? Nemáme zkrátka průřez stavu srbského kulturního dědictví na Kosovu a Metochii, upozorňuje Jokić.

Čović vrátil Bohyni

Jediný předmět ze zmíněné sbírky, který byl pod velkým nátlakem předán Prištině, je „Bohyně na trůnu“, terakotová figurka ze 4. tisíciletí př.n.l.. Branislav Jokić říká, že se nejdříve pokusili tuto sošku vzít bez jeho vědomí, aby nakonec pod nátlakem tehdejšího šéfa Koordinačního centra pro Kosovo a Metochii NebojšiČoviće byla přece jen odnesena do Prištiny.

Replika této sošky se nyní nachází ve všech institucích v Prištině a dokonce i institucích mezinárodních představitelů. Tuto sošku označují za symbol identity „kosovarského národa“ říká Jokić.

Zdroj: http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/121214/Siptari-prisvajaju-srpsko-naslede

překlad: Nataša Kević

Poznámky:

Stefan Nemanja – srbský vladař,zakladatel dynastie Nemanjićů, tvůrce srbského středověkého státu.

Miloš Obilić – srbský rytíř zmiňovaný v srbské epické poezii, proslulý udatností v bitvě na Kosově poli.