Děkujeme všem dárcům
za finanční prostředky pro
občany vytopených srbských
měst Obrenovac a Krupanj.
Bylo vybráno přes 27 000 Kč.
Za ně jsme pořídili
polštáře a přikrývky
pro nejchudší z vyplavených.
Děkujeme i za dar školních brašen.
Zde si můžete prohlédnout foto
z předávní vašich darů.
Ještě jednou díky za vaši štědrost.Právě připojeni - hostů: 1364 

DOPORUČENÉ KNIHY

Alexander DORIN

SREBRENICA

Právě (19.12.2013) vyšla výborná kniha.

Alexander Dorin, Švýcar s jihoslovanskými kořeny, odhaluje snad největší mediální a politický podvod, který byl na nás dosud spáchán. Českému čtenáři přináší mnoho otřesných faktů a dosud chybějících informací. Kniha zároveň nepřímo ukazuje na hanebnou úroveň české mediální scény. Její čtení nedoporučujeme zarytým pravdoláskařům. Mohla by u nich vyvolat silnou depresi či infarkt.

Po přečtení se budete na svět dívat docela jinak.

Cena: 330 Kč + poštovné+balnéObjednávky na:

http://www.amabilis.cz/botanika/eshop/0/0/5/125-SREBRENICA
DOPORUČENÁ KNIHA:Prof. Dr. Rajko Doleček

Necenzurované obrazy II.

Kniha plná faktů z nedávné historie Evropy, jejichž zveřejnění se mnohým mocným dnešního světa nelíbí. Ukazuje na pravé viníky posledních balkánských válek a krvavého rozpadu Jugoslávie. Čtení této knížky vás nenechá lhostejnými.
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
Jak byl úmyslně zabit Milošević. Email

Čtvrtek, 14. dubna 2011

Na základě důkladného seznámení se s analýzou autoritativního konsilia o zdravotním stavu Miloševiče byla vydána vědecká práce s řadou relevantních lékařských a vědeckých podkladů, které potvrzují, že prezident SRJ byl v haagském vězení zákeřně zavražděn.

Dne 12. března 2004 lékařské Konsilium ve složení: ředitel kardiovaskulární chirurgie vědeckého střediska „A. N. Bakuleva“, akademik Ruské Akademie lékařských věd, hlavní kardiochirurg Ministerstva zdravotnictví Ruské federace L.A.Bokerija, člen korespondent Ruské akademie lékařských věd, vedoucí oddělení kardiologie J.Z. Gluchova profesor, vedoucí kliniky kardiologie VMA Zdravko M.D.Mijailović-posoudil o dostupnou zdravotní dokumentaci a výsledky testů (z16.1.2004) Slobodana Miloševiče.

Na základě závěru autoritativního konsilia byla vytvořena vědecké práce s celou řadou důležitých lékařských referencí, z nichž exkluzivně uveřejňujeme některé závěry:

"Riziko, že se u pacienta projeví nová kardiovaskulární choroba - 49 procent“;

"U pacienta společně působí hlavní faktory onemocnění cév, takže riziko úmrtí nebo infarktu myokardu je zvýšené přibližně 20 krát";

"Vzhledem k tomu, že u pacienta existuje společné působení rizikových faktorů, pravdě-podobnost vzniku kardiovaskulárních chorob, je několika násobně vyšší“;

"Na základě nedostatečné fyzické činnosti (sedavý způsob života) se riziko úmrtí zvýšilo od 25 do 100 procent."

Je známo, že z důvodů dlouhého trvání procesu a vězeňských pravidel používaných při něm, Slobodanu Miloševičovi byly často znemožněny i povinné vězeňské každodenní procházky.

Na základě jiných faktorů, jako je cholesterol apod., "riziko smrti je nejméně dvojnásobně vyšší, než u osob s normální hladinou cholesterolu...u něj riziko smrti bylo zvýšeno přibližně sedmkrát."

1. Riziko mozkové mrtvice je zvýšené až 20 krát;

2. Riziko koronární smrti je zvýšené přibližně pětkrát;

3. Riziko smrti z dalších příčin je zvýšené čtyřikrát.

Na základě hypertro fielevé srdeční komory vědci učinili závěr, že"pravděpodobnost fatální kardiovaskulární příhody (infarkt myokardu, angina pectoris, maligníarytmie a náhlá smrt) je zvýšena minimálně o20 procent."

Na základě některých dalších faktorů došlo Konzilium k závěru, že "riziko kardio vaskulárních onemocnění se zvýšilo na pětinásobek".

Ke konci nálezu se uvádí závěr, že byla "veliká pravděpodobnost, že redukce pracovní zátěže a psychomentálního stresu nelze dosáhnout umělou cestou (pouze léky – protože by to pravděpodobně podstatně narušilo pracovní a psychofyzické schopnosti pacienta).

"Nejpravděpodobněji je nutné snížit pracovní zátěž a všechny další okolnosti, které zvyšují psychomentální stres,ve spolupráci s pacientem."

Definitivní autoritativní závěr je:

"Pracovní zátěž a dlouhodobý mentální stres se dá korigovat ve spolupráci s pacientem následujícími způsoby:

Snížit počet pracovních hodin(denní, týdenní, atd.);

Zvýšit počet hodin, potřebných pro relaxaci a odpočinek;

Udělat přestávku v práci a psychomentální zátěži narok(pravidelně sledovat účinky odpočinku na zdravotní stav pacienta a je-lito nutné,přijmout dodatečná opatření);

Po tomto oživení je nutné pracovní zátěž neustále s aktuálním zdravotním stavem pacienta."

Žádný z těchto závěrů, jak je známo, nebyl přijat. Naopak. Slobodan Miloševič byl stále záměrně chybně léčen - a to způsobem, který ve svém dopise ruskému velvyslanectví v Bělehradě a vládě Ruské federace, den před smrtí označil Milošević jako "pokus o vraždu" - pracovní zatížení mu bylo trvale zvyšováno, byl zahlcován novou a novu dokumentací, administrativními omezeními, izolací, zákazem komunikace a obcházením návštěv jeho manželky Mirjany Markovićové a pronásledováním ostatních členů jeho rodiny.

A když přišla možnost spásného chirurgického zákroku a léčby v Rusku, na které Rusko poskytlo záruky, přistoupilo se 11. března 2006 k jeho konečné likvidaci v scheveningské vězeňské cele.

Pramen: http://www.pecat.co.rs/2011/03/ekskluzivno-kako-je-s-predumisljajem-ubijan-slobodan-milosevic/

Překlad: Václav Dvořák