Děkujeme všem dárcům
za finanční prostředky pro
občany vytopených srbských
měst Obrenovac a Krupanj.
Bylo vybráno přes 27 000 Kč.
Za ně jsme pořídili
polštáře a přikrývky
pro nejchudší z vyplavených.
Děkujeme i za dar školních brašen.
Zde si můžete prohlédnout foto
z předávní vašich darů.
Ještě jednou díky za vaši štědrost.Právě připojeni - hostů: 1190 

DOPORUČENÉ KNIHY

Alexander DORIN

SREBRENICA

Právě (19.12.2013) vyšla výborná kniha.

Alexander Dorin, Švýcar s jihoslovanskými kořeny, odhaluje snad největší mediální a politický podvod, který byl na nás dosud spáchán. Českému čtenáři přináší mnoho otřesných faktů a dosud chybějících informací. Kniha zároveň nepřímo ukazuje na hanebnou úroveň české mediální scény. Její čtení nedoporučujeme zarytým pravdoláskařům. Mohla by u nich vyvolat silnou depresi či infarkt.

Po přečtení se budete na svět dívat docela jinak.

Cena: 330 Kč + poštovné+balnéObjednávky na:

http://www.amabilis.cz/botanika/eshop/0/0/5/125-SREBRENICA
DOPORUČENÁ KNIHA:Prof. Dr. Rajko Doleček

Necenzurované obrazy II.

Kniha plná faktů z nedávné historie Evropy, jejichž zveřejnění se mnohým mocným dnešního světa nelíbí. Ukazuje na pravé viníky posledních balkánských válek a krvavého rozpadu Jugoslávie. Čtení této knížky vás nenechá lhostejnými.
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
Zoran Vlašković : Proč EU podporuje zlo na Kosovu a Metochii? Email

Sobota, 27. srpna 2011

Proč Bělehrad mlčí o utlačovaní Srbů?

Skoro nikdo ze srbských politiků nevyjednává o Kosovu a Metochii fakticky, nikdo, aby o tom promluvil v Bruselu, OSN, Radě Evropy, OBSE… Především, EU, USA, Německo, Británie, Francie… podporují na Kosovu a Metochii zlo, anticivilizaci, antidemokracii, protiprávnost…

Avšak, je ještě horší to, že nikdo ze srbských politiků nemluví o tom, že od roku 1999 až dosud Albánci na dvou třetinách kosovského území (z celkové rozlohy 10 860 km2) zničili všechny srbské hřbitovy, přičemž na nich bylo zbořeno více než 9750 pomníků. Je to nevídané barbarství v údajně civilizované Evropě. Proč to nebylo řečeno přímo na půdě OSN, EU, a proč to barbarství podporuje Brusel, Londýn, Paříž, Washington…

Od roku 1999, Albánci zbourali 155 srbských kostelů a klášterů na Kosovu a Metochii, přičemž pět kostelů zmizelo ze zemského povrchu, a už není stopy, která by svědčila, že tu kdysi stály. Zcela zmizely kostely Svaté Trojice v Djakovici, kostel v Kraljevici u Podujeva, kostel Svatého Petra a Pavla v Petrovcích u Kosovské Kamenice, Kostel v Suve Rece.

EU na Kosovu a Metochii jako by respektovala Hitlerovu teorii z "Mein Kampfu": "Pokud jednomu národu zničíte pomníky, v druhém pokolení tento národ zmizí." Tohle má být ta civilizovaná EU?!

Jen proto, že tou linkou cestovali Srbové z centrálního Kosova do Zvečanu, zrušili Albánci vlak. Není to nejhrubší forma diskriminace? Proč se to neřekne EU, Peteru Feithovi, Erhardu Bühlerovi…

V žádném podniku na Kosovu a Metochii vlastněném Albánci není žádný srbský zaměstnanec. Nejsou ani mezi zaměstnanci TE Obilić, i když v okolí žijí Srbové. Srbové a ostatní nealbánci, v pravém slova smyslu, pod albánskou vládou na Kosovu nemají právo na práci!

Ve všech pěti dosavadních zprávách nestranného kosovského Ombudsmana je jasně řečeno, že Kosovo je černou dírou v oblasti lidských práv, poškozující Srby a všechny ostatní nealbánce.

V žádné albánské politické straně na Kosovu a Metochii (kterých je okolo 30) není absolutně žádný představitel jiného společenství, národa. Nemluví to o tom, jakou společnost Priština buduje, zase v souladu s teorií německého zločince, jenž vyvolal druhou světovou válku?

Jižně od řeky Ibar Albánci uzurpovali 80% srbské soukromé a jiné půdy. Je to demokracie Evropo?! Nedotknutelné právo na soukromé vlastnictví garantované všude ve světě, jen v kvazistátu Kosovo není respektováno!

Za poslední čtyři roky Albánci úplně vyrabovali a potom zničili 850 srbských domů, vybudovaných pro navrátilce, a to ihned po dokončení stavby, kdy byly připraveny pro návrat Srbů. Tak tyto demolované domy, ze kterých je 35 v Novém Selu u Vučitrnu, stejně tolik v Podgorci u Kosovské Vitiny, 45 v Zočišti u Orahovce, 35 v Babuší u Uroševce, 80 v Obilići, 120 v Svinjaru u Kosovské Mitrovice… již čtyři roky zejí prázdnotou.

Avšak, na tom všem je nejtragičtější to, že se o tom mlčí v Bělehradě, v srbských politických stranách, jejichž znalosti o Kosovu jsou povrchní. O těchto záležitostech je třeba promluvit na příštím zasedání OSN, aby svět slyšel pravdu o tom, co je tzv. nezávislé Kosovo za státní útvar, kdo jsou Albánci, a že v tomto případě jde o anticivilizaci v pravém smyslu toho slova. Je to nutné přímo říct v Bonnu, Paříži, Bruselu, Londýně a ostatním, kteří by měli odpovědět na otázku, proč podporují zlo a anticivilizaci na Kosovu a Metochii.

Od příchodu mezinárodní vojenské a civilní mise na Kosovo a Metochii v červnu 1999, žádný jednotlivý velký zločin na Srbech nebyl rozjasněn. Stále se "neví" kdo zavraždil 14 ženců, kteří na vlastních polích pracovali pro svůj chléb ve vesnici Staro Gracko u Lipljanu v červenci 1999. Stále jsou "neznámí" vrahové bezbranných dětí v Goraždevci u Peći. Rovněž se "nic neví" o vraždě rodiny Stolićů v centru Obiliće, jakož i o vraždě 12 Srbů u obce Livadice u Podujeva, při jejich návratu na Kosovo v únoru 2000, když pod jejich autobusem vybuchla nálož. Zločinů na Srbech je daleko více, ale zločinci jsou stále nepotrestaní, a UNMIK, EU, EULEX, KFOR mlčí.

Ze 193 členských států OSN jich 116 kvazistát Kosovo neuznalo; vezmeme-li to jinak, ze 6 880 000 000 lidí na této planetě, 5 950 000 000 nezávislé Kosovo neuznává. Proč se vůle menšiny vnucuje většině, která v žádném případě nesouhlasí s nezávislým státem Kosovo?

Proč je Srbsku vnucováno, aby přijalo něco (Ahtisaariho plán), co odmítla Rada bezpečnosti OSN?

Srbové ze severu Kosova si nepřejí vládu albánských institucí právě z těchto důvodů. Reálně, jedná se o instituce zla, instituce vyhnání a vykořenění všeho srbského z Kosova a Metochie.

Pramen:

http://www.slobodanjovanovic.org/2011/08/22/zoran-vlaskovic-zasto-eu-podrzava-zlo-na-kosovu-i-metohiji/

Překlad: Vladimir